2.8. - 8.8.2021

02.08.2021

 Začátkem týdne můžeme ještě pociťovat vliv konstelace z víkendu, spojení Slunce s Merkurem ve Lvu v opozici se Saturnem ve Vodnáři. Nenechme se odradit, ani otrávit, pokud nejdou věci hladce. V každé překonané překážce je potenciál zrání, moudrosti a vyspělosti. Pomocí zkoušek rosteme. Saturn nás vede k trpělivosti a přijímání toho, jak se věci dějí. Pokud si naše Ego příliš vyskakuje, bude zastaveno. Vše má svůj řád a čas. Zároveň nám ale neprospívá ani sebepodceňování, sebeomezování a přílišná kontrola.

Dále také uzavírá Slunce ve Lvu kvadraturu s planetou Uran v Býku, vrchol nastává 6.8.021. Pokud si nepohlídáme tuto energii, projeví se to neklidem, podrážděností, roztěkaností, hněvem, vzdorovitostí, či nehodami. Takový stav neprospívá tvořivosti ani našemu zdraví. Konejme v klidu a ze srdce. Učme se otevřít se změnám, kreativitě a novým nápadům. Udělejme každý den něco jinak, než běžně děláme. Konstelace nás též vede k zamyšlení, na čem lpíme, na čem trváme a z čeho se nedokážeme vymanit. Opusťme starý svět, nyní tvořme nový.

Dovolme si být svobodní ale za naše rozhodování nesme i zodpovědnost.

Klíčovou konstelací tohoto týdne je Novoluní ve Lvu (Lví brána), které nastává 8.8.2021 v 15,49 hodin. Obě světla, Slunce i Luna, stojí ve znamení Lva. Jako každé novoluní je to výzva ke změně v našich životech, především v nás samotných, v našich srdcích. Buďme si vědomi toho, že v každém z nás září naše osobní Sluníčko (duchovní srdce uprostřed hrudi), s kterým můžeme navázat spojení prostřednictvím meditace a z tohoto místa tvořit pro sebe i pro druhé lepší svět.

Nabídnou se nám nové energie a možnosti, otvíráme se Lásce, buďme bdělí a pozorní. Procesu pomůže si říkat: 

"Jsem světlo, jsem Láska".

Nechme v sobě rozkvést takové vlastnosti, jako je láskyplnost, štědrost, srdečnost, velkorysost, důstojnost, hrdost a zdravé sebevědomí.

Pomocí Venuše v Panně v trigonu na Uran můžeme vylepšit svůj vzhled, otevřít se větší toleranci ve vztazích nebo si dopřát nevšední osobní i kulturní zážitky.

Přesuňme pozornost z mysli do srdce a naslouchejme mu.

Mír do vašich srdcí.

Eva


Nadpis textu

 ŠTĚDROST je ctnost ducha.

Je to radost ze štěstí druhých, i když sami právě nemáte co oslavovat.

Je to rozpoložení mysli, díky němuž jste šťastní, že můžete dávat, aniž byste za to výměnou něco očekávali.

Tato karta vás vybízí ke štědrému sdílení a je známkou toho, že jste připraveni zamířit k této ušlechtilé vlastnosti. Andělská moudrost vás vybízí, abyste se rozdávali svobodně, otevřeně a s láskou. Odměna za štědrost je veliká, protože všechno, co s otevřeným srdcem dáváte, se vám mnohonásobně vrátí.

Afirmace: Otevírám se štědrosti.