20.12. - 26.12.2021

21.12.2021

Úterý 21.12.2021 v 17 hodin je datem Zimního slunovratu, čili vstupem Slunce do znamení KOZOROHA. Nastává nejdelší noc a nejkratší den na severní polokouli a s ním období zimy.

Energie Kozoroha nás vedou k usebrání, vnitřní pokoře a osvojení si takových vlastností jako je disciplína, trpělivost, zodpovědnost a spolehlivost. Máme pěstovat pevnou vůli, střídmost, skromnost, ukázněnost, smysl pro řád, dodržovat zákony a jednat moudře. Nejen v čase adventu a Vánoc nám toto znamení připomíná dodržování tradic a zvyků.

Venuše v Kozorohu zahájila svůj zpětný chod v pondělí 20.12.021, a tím se prodlužuje doba jejího tranzitu tímto znamením. Setrvá zde až do 6.3.2022. Téma vztahů a peněz v partnerství, v rodinách, v zaměstnání, ve společnosti obecně je tím zdůrazněno a bude klíčovým tématem následujícího období. Venuše se při své pouti tímto znamením setkává několikrát s planetou Pluto, které dohlíží na to, aby bylo vyplaveno všechno to, co je ve vztazích skryté, potlačené a nezdravé. Co je již odsouzeno k zániku, nebo radikální proměně. Na povrch se dostane to, co jsme zametali pod koberec a nechtěli jsme s tím být v kontaktu. Díky retrográdní Venuši se budeme vracet k těm situacím, které nebyly v minulosti řešeny a byli přehlíženy. Setkáme se znovu s těmi, s kterými si "něco dlužíme". I v rámci celé společnosti je nutné, aby došlo k napravení vztahu člověka k člověku, aby docházelo ke stmelování, sjednocování, nikoliv rozdělování. Je to výzva, aby se ve vztazích odbourala žárlivost, vztahovačnost, domněnky, touha po moci a dominanci, majetnické manýry, nejrůznější závislosti a nepoctivosti, které vztahy ničí. Je to výzva k tomu, aby peníze nehráli v našich životech tu nejdůležitější roli. Máme se vydat cestou lásky k sobě a druhým, odpuštěním, cestou změny hodnot, cestou nadhledu, intuice, a zdravého selského rozumu (Merkur v Kozorohu v trigonu na Urana v Býku).

Na Štědrý den bude vrcholit kvadratura Saturna s Uranem, o které jsem již několikrát v tomto roce psala, a která je tak typická pro tento rok. Staré již dosloužilo a nové se dere do popředí. Je to výzva k tomu, abychom se nenechali ovlivnit a omezovat z vnějšku a zachovali si svou svobodu. Pěstujme v sobě pocit svobody, ať se děje co se děje. Vítejme nové do svých životů a přežité s díky opouštějme. Stavme ale nové, na osvědčených základech. Vyhněme se střetu staré a nové generace, chovejme se k sobě navzájem s úctou.

Pozitivní konstelaci nám nabízí planeta Mars ve Střelci v sextilu na Saturna do Vodnáře. Doporučuje nám najít v sobě sílu, odvahu a rozhodnost si utvářet živost dle své volby, žít svobodně, zodpovědně a zavést do svého života řád, rituály a pravidelnost, která je zejména důležitá pro naše zdraví.

Den před Štědrým dnem vstoupí Severní lunární uzel do znamení BÝKA a Jižní lunární uzel do znamení ŠTÍRA. Ty udávají směr, kam má lidstvo směřovat, jaké úkoly stojí před námi všemi v nejbližším zhruba 1,5 roku.

Rozhodni se jak chceš žít a konej.


Požehnané vánoční svátky, drazí, mír do vašich srdcí.

S láskou

Eva

Dopisy od Boha

(Will Bowen)

 Jen teď.


Problém, kterému čelíš, je jen teď.

Radost, kterou slavíš, je jen teď.

Příliv nikdy nezůstává ve svém kulminačním bodě.

Voda zase postupně opadává.

Nadechni se a poděkuj za to, jakých darů se ti dostává.

S výdechem odlož veškerá břemena.

Obojí je tu jen teď.