20.9. - 26.9.2021

20.09.2021

 Úplněk v Rybách nastane v úterý 21.9.2021 v 1,54 hodin.

Je mu přiřazen tento Sabiánský symbol:

Sluneční paprsek prochází hranolem a vytváří barevný efekt. Ve veškeré jednotě se skrývá různorodost. Povinnost respektovat rozdílné názory.

Každý z nás je důležitý, záleží na tom, jak myslíme, na našich postojích a činech. Každý za sebe přebírá zodpovědnost. Nehodnoťme jak to mají ti druzí, co dělají a nedělají. Pozornost nasměrujme vždy k sobě. Hlídejme své myšlenky a skutky. Úplňkové uvědomění spočívá v tom, že každý z nás tvoří kamínek do barevné mozaiky, kterou společně vytváříme. Každý jedinec je součástí celku, jednoty, ze které jsme vzešli. Buďme k sobě navzájem shovívaví, láskyplní, soucitní a pomáhejme si navzájem.

Úplněk nás vede do roviny nevědomí, snů, fantazie a ideálů, ale i nám umožňuje cestu do vyšších duchovních úrovní, pozvednout své vědomí. Věnujme tento čas usebrání, relaxaci, meditaci, mantrám, modlitbám, všímejme si svých snů, jaké poselství nám přinášejí. Naslouchejte své intuici, nechte věci plynout, nic nenásilněte. Energie budou rozkolísané až chaotické, můžeme prožívat různou škálu emocí. Důležité jsou naše pocity a prožívání. Rozpouštějme ve svém duchovním srdci hněv, vztek a zlost, strach, obavy, emoce, které by nám nic dobrého nepřinesly. Dopřejme si chvíle o samotě, jen sami se sebou. Tento úplněk nám ukáže také naše případné závislosti, s kterými se máme vypořádat.

Planeta Merkur ve Vahách v kvadratuře na Pluto nás varuje před sebedestruktivními sklony a potřebou vnucovat své názory druhým. Klade důraz na vyváženost a klid mysli. Pozorujme jaké myšlenky se nám v hlavě honí. Je v naší moci je přesměrovat na pozitivní a postarat se o vnitřní mír. Buďme více objektivní. Pozor si ovšem dejme i na manipulaci, která k nám přichází zvenčí! 

Merkur ve Vahách je zároveň v trigonu na Jupitera ve Vodnáři. Rozšíří nám obzory. Podpoří náš optimismus, víru a potřebu se svobodně vyjadřovat a žít. Nabídne nám nadhled nad situacemi, velkorysost a porozumění. Od pondělí 27.9. do 18.10.2021 rozšíří Merkur skupinu ostatních retrográdních planet, a nastolí zpětný chod. 

Další důležitou událostí tohoto týdne je přechod Slunce do znamení VAH dne 22.9.2021 ve 21,20 hodin. Nastává Podzimní rovnodennost. Energie, která nás vede k rozvážnosti, většímu klidu, ke spojování protikladů, k rovnováze a míru ve svém srdci. Týká se zejména roviny Vztahů a schopnosti spolupracovat. Nenechme se strhnout názory většiny, posuzujme vše s obou stran a vytvářejme si svůj vlastní svobodný názor. Mějme pochopení pro ty, co uvažují jinak než my a nic nikomu nevnucujme. Soustřeďme se na sebe a svou pohodu, vytvářejme kolem sebe milé a přátelské ovzduší.

Nepodlehněme Venuši ve Štíru v opozici na Uran, která může svádět k vytváření krizí a dramat ve vztazích, k neuváženým reakcím a rozhodnutím.

Planeta Mars ve Vahách bude posilovat Slunce v jeho záměru a vytvářet harmonickou vazbu na Saturna. Nevzdávejme své snažení, vyjednávejme a vytrvejme!

Chtějme se domluvit!  

Mír do vašich srdcí

Eva


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

OSLAVY - nyní byste v každém dni měli hledat radost, potěšení a kouzlo a veselit se z nich.

Když oslavujeme pomíjivé a přechodné události života, je to vlastně náš způsob, jak za ně děkujeme, a naši andělé se přitom radují s námi.

Oslavujte s druhými, kdykoli je to možné, protože energie znásobená smíchem a lehkostí přitáhne mnoho andělů, kteří přidají svá požehnání. Oslavy vás šťastně sblíží s druhými.

Andělská moudrost vám připomíná, abyste si vážili všech věcí v životě, ať už velkých, či malých.

Najděte si něco, co byste mohli oslavit hned teď.

Afirmace : Celý můj život je jednou velkou oslavou.