21.11. - 27.11.2022

21.11.2022

 Přichází změna energie, Slunce vstupuje 22.11.2022 v 9,21 hod. do znamení STŘELCE.

Opustíme hluboké a temné vody znamení Štíra a vdechneme novou svěží ohnivou energii radosti a optimismu.

Hned následující den nastane Novoluní ve Střelci, 23.11.2022 v půlnoci. Slunce i Luna se nacházejí v tomto znamení a jde jim o totéž. O spojení protikladů a o nový začátek, ve kterém naši výzvou bude žít ve štěstí, v pravdě, víře a svobodě.

Sabiánský symbol:

"Bouře vzdouvá pěnící vlny."

"Duchovní motivy podněcují a mobilizují dlouho neuvědomovanou energii."

Budeme se učit důvěřovat vyššímu vedení, pochopit vyšší zákony, vzdělávat se, rozjímat o svém životě a poznávat co pravda je a co není. Znamení Střelce nás učí optimismu, velkorysosti, štědrosti, odvaze, slušnosti a upřímnosti. Prezentovat s laskavostí svůj názor a zároveň přijmout názor druhé strany. Připravuje nás na období adventu, který začíná již tuto neděli 27.11.2022.

Tento čas bychom měli využít k usebrání, k meditacím, přemýšlení o svém životě, hledání jeho smyslu a rozšiřování si vlastních duchovních obzorů.

Můžeme si položit otázku: "Co je mým záměrem pro nadcházející období, kam chci směřovat?"

Planeta Jupiter, která vládne tomuto znamení představuje hojnost- jako hojnost našeho poznání a expanzi ve smyslu touhy po vyšším vědění. Nyní se nachází ve znamení Ryb a ve volnější konjunkci s Neptunem. Příliv štěstí, sounáležitosti, naděje, soucitu, víry v lásku a lepší svět. Ve čtvrtek 24.11. ukončuje Jupiter retrográdní fázi a začíná se opět vracet do znamení Berana.

Další planety, které se nachází ve znamení Střelce jsou Venuše a Merkur, které tvoří harmonickou konjunkci. Do našich myšlenek vlijí více optimismu, schopnost si tvořit radost a hojnost, užívat si pocit štěstí. Uhladí naši vášnivou komunikaci s druhými lidmi. Ve vztazích zavládne vášeň, nadhled a smysl pro humor.

Tato energie planet nás pozve do společnosti, k návštěvám kostelů, koncertů, nebo vánočních trhů.

Aby nezůstávalo jen u slov, ale aby následovali i činy a přijení zodpovědnosti, nám připomene trigon mezi Marsem v Blížencích a Saturnem ve Vodnáři.

Začněme se více usmívat, radovat se z maličkostí, buďme veselí, a nezapomínejme na humor.

Pohodový začátek adventu.

Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper

VDĚČNOST- Měli byste si uvědomit, čeho všeho se vám dostalo. Když Vesmíru poděkujete za jeho dary, odpoví vám štědrostí.

Andělská moudrost vám připomíná, abyste poděkovali za všechno, co máte - hmotné i nehmotné.

Kdykoli upřímně poděkujete, je vám dáno ještě více, neboť vděčnost je klíčem otevírajícím dveře k vesmírné hojnosti.

Pěstujte si postoj vděčnosti a otevřete se přijímání lásky a hojnosti ve svém životě.

Vaši andělé se na vás budou usmívat.

Afirmace: Děkuji za všechno ve svém životě.