22.11. - 28.11.2021

22.11.2021

Hned v pondělí 22.11.021 vstupuje Slunce ve 3,33 hod. do znamení STŘELCE. Až do 21.12.021 budeme pod energií tohoto znamení, kterému vládne planeta Jupiter. Jedná se o energii opačnou, než která vládla ve znamení Štíra. 

Zatímco jsme se minulý měsíc zaobírali naším nitrem, abychom odhalili své nezdravé emoce a transformovali je, nyní máme vystoupit z temnoty a bolesti a povznést se. Otevřít se novému, dosud nepoznanému, a rozšířit své obzory o duchovní aspekt našeho života. Zkoumat svůj život z vyšší perspektivy. Dokázat se radovat z každé maličkosti, a hledat si neustále důvod k radosti. Posilovat pokoru a víru v lepší svět. Jupiter a znamení Střelce nás bude učit, že vše, co se kolem nás děje, má svůj vyšší smysl. Přináší prostor pro utváření si vlastních názorů.

Energie tohoto znamení můžeme prožívat ve dvou rovinách, a to dle úrovně vědomí.

Pro jednu skupinu bytostí představuje štěstí a expanze Jupitera hojnost materiální a finanční, honbu za úspěchy, soutěžení, nakupování.

Pro druhé, Jupiter přináší touhu po vědění a obohacení ducha. Zamýšlení se nad životem a jeho smyslem. Zušlechťování charakteru.

Mezi silné stránky tohoto znamení patří nadšení, optimismus, upřímnost, ušlechtilost, velkorysost, čestnost, silná víra. Slabinou je přehánění, nenasytnost, žvanivost, chlubivost, neopatrnost, ukvapenost a nedostatek taktu a mírnosti, názorová netolerance.

Ke Slunci se přibližuje planeta Merkur, která přejde rovněž do znamení Střelce, a to ve středu 24.11.021. O víkendu pak vytvoří spolu konjunkci.

Konstelace prohloubí potřebu diskutovat, filosofovat, vzdělávat se, hledat pravdu a spravedlnost. Máme možnost získat nadhled nad situacemi a být v roli pozorovatele. 

Ukazuje i na začínající dobu adventu a první adventní neděli.

O příjemnější atmosféru mezi lidmi se postará Venuše v Kozorohu v sextilu s Marsem ve Štíru. Prohloubí naši lásku k tradicím. 

Další slibný aspekt vytvoří Mars ve Štíru v trigonu na Neptuna. Posílí naše ideály, empatii, lásku k lidem a k Bohu.

Rozjímejme a zapalme 1. adventní svíci.    

Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

TRPĚLIVOST - Důvěřujte tomu, že vyšší síly života vědí, co je pro vás nejlepší. Pamatujte, že čekání je jen přípravou na něco, co předčí vaše očekávání.

Změňte tedy svůj postoj v postoj přijetí. Uvolněte se a přijměte situaci takovou, jaká je.

Požádejte svého anděla, ať vás během tohoto období vyčkávání zahalí do svých křídel, abyste mohli naslouchat Božím vnuknutím.

Nenechte se strhnout pokušením svého nižšího já ke zbrklému počínání.

Až nastane ta správná chvíle a vy budete připraveni a svěží, otevřou se další dveře.

Trpělivost se vždy vyplatí.

Afirmace: Všechno se děje ve správný čas.