24.10. - 30.10.2022

24.10.2022

 Poslední dny říjnového měsíce jsou velmi bohaté na astrologické konstelace.

V neděli 23.10.2022 ve 12,37 hod. se Slunce rozloučilo se znamením Vah a vstoupilo do znamení ŠTÍRA. Přichází nejhloubavější, nejtajemnější a nejzáhadnější znamení Zvěrokruhu.

Přechod ze znamení Vah do Štíra je velmi energeticky náročný. Od pěstování harmonie a zaměření se na druhé lidi, se nyní budeme nuceni zabývat svým nitrem a tím, co je v nás nevědomé a hluboko skryté.

V období Štíra budeme vše velmi intenzivně prožívat. Tématem jsou peníze, moc, boj, sexualita, smrt, manipulace. Je na nás, abychom co nejvíce prosvětlili tato témata a vyvarovali se všech extrémů, nízkých pudů a dominance.

Zároveň přešla do znamení Štíra i planeta Venuše, která znásobí tuto energii a projeví ji zejména v oblasti vztahů a peněz.

V úterý 25.10.2022 ve 12,48 hod. se přidá i Luna a vytvoří společně se Sluncem a Venuší Novoluní ve Štíru. Dojde také k částečnému zatmění Slunce, které bude v naší zemi pozorovatelné. Nenechme si ujít tuto podívanou.

Novoluní startuje velké změny v našich osobních životech a i ve společnosti. Dění kolem nás může vyvolávat nejrůznější škálu emocí v našem nitru, které se pak otisknou v jednání navenek. Může se objevit větší přecitlivělost, zranitelnost a vztahovačnost než jindy, ale i bojovnost a odhodlání. Pokud se nebude dařit dle Ega, může v nás zvítězit hrubost, útočnost, mstivost i agrese. Pozor na majetnické sklony a žárlivost zejména ve vztazích.

Vliv novoluní můžeme využít k uzdravení nejrůznějších strachů, emocí a bloků uvnitř nás. Postavit se do své síly. Být odvážní a čelit jakékoliv krizi, nepřízni osudu a manipulaci. Přijmout své slabiny a pracovat na nich. ODPOUŠTĚT SOBĚ i druhým. Základním předpokladem je ovšem změna myšlení a postojů (Merkur kvadrát Pluto) !! Venuše, která je účastna novoluní poukazuje na to, abychom byli k sobě laskaví a shovívaví, ať už cítíme jakoukoliv emoci nebo jsme si vědomi nějaké slabiny. Neodsuzujme sebe ani druhé. Venuše nás vede cestou radosti, tvořivosti a hlubokého soucitu. 

Bude nám ukázáno, co dovede udělat touha po penězích a po moci s lidmi. Odhalí se to, co bylo dosud skryté. Probíhá období zkoušek našeho charakteru, našich činů i odvahy.

K dalším změnám energií dochází v sobotu 29.10.2022. Planeta Merkur opustí znamení Vah a přejde do Štíra. Přinese hloubavost, hledání příčin, zkoumání našeho podvědomí a různých skrytých oblastí života.

Planeta Jupiter se díky zpětnému chodu dostane opět do znamení RYB, kde již pobývala do května tohoto roku než přešla do znamení Berana. Propojí nás s našimi ideály a posune nás směrem k víře, Bohu, naději, pomoci a sounáležitosti.  

Tvořme jednotu.

Mír do vašich srdcí

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper

VLASTNÍ HODNOTA.

Pocit vlastní hodnoty vede k sebedůvěře, očekávání úspěchu a schopnosti milovat.

Stanovte si jasné hranice a limity a nedovolte druhým, aby je překračovali nebo aby vámi manipulovali. Získáte si tak respekt.

Když si vážíte sami sebe, stáváte se otevřenými a přátelskými, neurážíte se, a naopak jste ochotni druhým odpouštět.

Připomínejte si, že jste sympatičtí a že si zasloužíte lásku. Nedovolte druhým, aby zneužívali vašich citlivých míst. Postavte se sami za sebe a věřte si.

Se skutečným vědomím vlastní hodnoty vyzařujete zlatou auru, která obklopuje i druhé a vyvolává i v nich dobrý pocit. Požádejte svého anděla, aby vstoupil do vaší aury a vedl vás.

Afirmace : Věřím si a znám svou cenu.