24.7. - 30.7.2023

24.07.2023

Nový týden přivítáme se Sluncem, které již vstoupilo v neděli do znamení LVA. Citlivou, pečující a domácky laděnou energii znamení Raka střídá ohnivá energie, plná vášně, lásky, nadšení, kreativity, pohybu, aktivit, ale i třeba odpočinku.

Po dobu jednoho měsíce můžeme využít této energie pro jakoukoliv tvořivou práci, hodně sportovat, bavit se, radovat se, navštěvovat kulturní akce a užívat si života.

Slunce ve Lvu nám dodá potřebnou dávku odvahy a nadšení. Dotkne se našeho srdce a oživí láskyplnost a srdečnost. Je to čas dovolených, letních lásek a zamilovanosti.

Můžeme se zaměřit na to, v čem bychom se rádi seberealizovali, co nás těší, v čem jsme dobří a v čem se cítíme zdravě sebevědomí, či na co máme talent.

Tato energie nás vede k našemu vnitřnímu dítěti, abychom se na něj zaměřili a uspokojili jeho potřeby, dodali mu dostatek lásky a pozornosti. 

Je to také velká výzva pro naše nezdravé ego, které se může pokoušet drát se do popředí. Pod jeho diktátem je pak blízko k pýše, dominanci, aroganci a sebestřednosti. Vnímejme pozorně sami sebe, své pohnutky a skutky. Nedovolme egu, aby zavřelo naše srdce před láskou.

Energie Lva je energií "mocných, celebrit, umělců, králů, prezidentů,..", a tak v tomto měsíci o nich více uslyšíme.

Další změna, o které je třeba se zmínit nastala rovněž v neděli, a to je retrográdní, čili zpětný chod planety Venuše znamením Lva. Je to takové opakování látky jménem Vztahy. Tentokrát hodně zaměřené na to, jak dokážeme žít Lásku, milovat Srdcem druhou osobu. Bez dominance, podmínek, manipulace.

Zkusme si odpovědět na tyto otázky: 

Je naše láska upřímná? Nebo jen city předstíráme a milujeme spíš luxus, rozmazlování, výhody, dobré zajištění? Vnímáme vztah jako spojení nadřízeného a podřízeného ? Co se uvnitř nás odehrává, když není po našem?

Zejména čtvrtek bude vhodným dnem pro kladení si takových otázek, protože retrográdní Venuše uzavře konjunkci s planetou Merkur. Donutí nás přemýšlet, uvědomit si své limity a leccos poopravit. 

Poslední změnou tohoto týdne je vstup Merkura do znamení, kterému vládne, a to do PANNY. Dojde k tomu v sobotu v nočních hodinách.

Naše mozkové závity budou pracovat na plné obrátky, s tendencí vše z analyzovat a rozebrat do posledního detailu. Odvedou nám pozornost od potřeby se prezentovat, od touhy po slávě a úspěchu k praktickým běžným činnostem a povinnostem. Merkur nás vyzve k dělání si pořádků a očist jak ve své mysli, tak všude kolem nás. Může ovšem narůst větší potřeba posuzování a kritiky. 

Tvořme pro radost, buďme jako děti.

Mír do vašich srdcí

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

PŘÍLEŽITOST – neustále se nám všem otevírají nové příležitosti a očekává se od nás, že se necháme unášet proudy, s nimiž se na své cestě setkáme.

Tato karta vás upozorňuje, že se vám nabízí něco nového, a je na vás, abyste to maximálně využili. Buďte bdělí, buďte vědomí a buďte připraveni.

Své příležitosti si samozřejmě můžete vytvářet sami. Pokud zaklepete na dostatečné množství dveří, nutné se před vámi některé z nich otevřou.

Vaši andělé vám radí, abyste vytrvali, neboť je možné, že dveře, které dříve byly zamčené, jsou nyní pootevřené.

Ztište svou mysl a požádejte anděly, aby vám pomohli.

Afirmace: Otevírám se novým příležitostem.