Úplněk ve Vahách

25.03.2024

Na ose Váhy a Beran se odehraje hned v pondělí v 8 hodin Úplněk ve Vahách včetně zatmění Luny. Je to velmi silná konstelace, která bude mít vliv na mezilidské vztahy. Stojí proti sobě dvě protichůdné energie, čímž vzniká mezi nimi napětí. Luna ve Vahách touží po klidu, harmonii, souladu a spojení s druhými. Zatímco Slunce v Beranu je bojovné, soutěživé, je zaměřeno především na sebe. Výzvou tohoto úplňku je učení se žít ve vztazích, zmírňovat třecí plochy, učit se toleranci a kompromisům. Žádný vztah se neobejde bez tolerance. 

Úplněk nám ukáže, kdy nejsme sami sebou, kde nám chybí samostatnost, kdy se příliš spoléháme na druhé, anebo naopak, zda chováme sobecky, nebereme ohledy na druhé a jdeme si jen za svým cílem.

Na povrch budou vyplouvat naše různá zranění duše, která jsme nasbírali v minulosti, a která je třeba uzdravit. Současně probíhají karmické očisty.

Snažme se o vyváženost jak uvnitř sebe, tak ve vztahu k druhým lidem.

Mír do vašich srdcí

Eva

Když ti něco vadí, 

změň-- to.

Když to změnit nemůžeš, 

změň--se tak, aby ti to nevadilo.


"Afirmace", Jan Menděl