25.4. - 1.5.2022

27.04.2022

V tomto týdnu se nám nabízejí jedny z nejkrásnějších konstelací, které, pokud jim jdeme naproti a dokážeme jich využít, pozvedají našeho ducha a vedou nás do vyšších rovin vědomí. Planeta Venuše se postupně spojí s již známou konjunkcí Jupitera a Neptuna v Rybách.

Nejprve Venuše uzavírá ve středu konjunkci s planetou Neptun. Dochází ke spojení pozemské fyzické lásky s tou nadpozemskou, nejvyšší Boží láskou. Pokud "naskočíme " na tyto energie, pocítíme blaženost, soucit a lásku ke všemu stvořenému, bez hodnocení a posuzování. Boží všeobjímající láska nás učí laskavosti, všímavosti, vděčnosti a odpuštění. Nedovolí, aby se naše srdce zavřelo pod nánosy křivd, pocitů oběti, odsuzování a nejrůznějších strachů. Naopak nás vede do našeho nitra k objevení obrovského zdroje lásky v nás a k zušlechťování našeho charakteru.

K propojení Venuše v Rybách s Jupiterem dojde v sobotu 30.4.2022, kdy nastává zároveň NOVOLUNÍ v Býku s částečným zatměním Slunce, ve 22,27 hodin.

Velké štěstí a malé štěstí, jak nazýváme Jupitera a Venuši, se spojí a vytvoří prostor pro obohacení našich vztahů, o krásné prožitky díky duchovní vyzrálosti, moudrosti, velkorysosti a optimismu. Pokud toužíme po lásce, je třeba otevřít své srdce. Konstelace nás poučí o tom, co je to štěstí, kde ho nacházet a pomůže nám uspořádat si žebříček hodnot.

K tématu hodnot se váže i Novoluní v Býku. Základní hodnotou je vztah k sobě, který si máme nyní ujasnit. Od toho se odvíjí náš vztah k druhým, k matce Zemi a ke všemu hmotnému na planetě.

Je to příležitost ze zamyslet nad vztahem k penězům, zda je nepodhodnocujeme nebo naopak nejsou středem našeho bytí.

S novem v Býku souvisí i péče o naše tělo a stravování. Uvědomme si, že tělo je náš chrám, který nám byl svěřen do péče. Naučme se milovat své tělo a dejme mu to, co potřebuje, aby nám dobře sloužilo.

Zatmění Slunce nás odvádí od pozornosti k vnějším vlivům, od honby za zisky, úspěchem a hromadění majetku. Ukazuje nám cestu k prožívání naší reality prostřednictvím všech pěti smyslů. K signálům našemu těla a lásce uvnitř nás. Všímejme si, obdivujme a oceňujme krásu všude kolem nás, pobývejme co nejvíc v přírodě, abychom pocítili její léčebné schopnosti. Neberme vše jako samozřejmost a projevujme vděčnost.

Novoluním můžeme též odstartovat nové období, kdy přestaneme být na něčem a na někom závislí a odstraníme lpění.

Planeta Uran v Býku, která již ovlivňuje toto novoluní, pomůže nastolit změnu. Může nás však překvapit i nepříjemně, pokud se změnám bráníme. Můžeme zaexperimentovat i s tím, co se týká našeho vzhledu, oblečení, účesů, ale pozor na přílišnou extravaganci.

Nov v Býku nás vede cestou odlehčení, k odhazování všeho nepotřebného a nahromaděného. K jednoduchosti, praktičnosti, k lásce a kráse.

"Přijmi to, co je. Nech odejít to, co bylo. A věř tomu, co přijde."

Mír do vašich srdcí.

Eva

  

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 VDĚČNOST

 Měli byste si uvědomit, čeho všeho se vám dostalo. Když Vesmíru poděkujete za jeho dary, odpoví vám štědrostí.

Andělská moudrost vám připomíná, abyste poděkovali za všechno, co máte - hmotné i nehmotné.

Kdykoli upřímně poděkujete, je vám dáno ještě více, neboť vděčnost je klíčem otevírajícím dveře k vesmírné hojnosti.

Pěstujte si postoj vděčnosti a otevřete se přijímání lásky a hojnosti ve svém životě.

Vaši andělé se na vás budou usmívat.

Afirmace: Děkuji za všechno ve svém životě.