25.9. - 1.10.2023

26.09.2023

Slunce o se víkendu přesunulo do znamení VAH, a pro nás je to zpráva, že začal podzim, a že hlavním tématem následujícího období až do 23.10. budou především Vztahy.

Váhy od nás požadují nastolení rovnováhy v našich životech, volit zlatou střední cestu. Nejen ve vnějším světě, nýbrž i uvnitř sebe. Aktivitu by měl střídat odpočinek, braní by mělo být vyváženo dáváním, boj láskou a nenásilím,....

Bude nám ukázáno, kde ve vztazích nevládne soulad, kde bychom měli přidat a kde ubrat. Můžeme sami zkoumat, zda umíme vycházet s lidmi po dobrém, spolupracovat s nimi, a když je třeba i ustoupit. Diplomacie patří také k silným stránkám tohoto znamení. Pozor ovšem na pasivitu, nerozhodnost a upřednostňování druhých před námi samotnými.

V pátek 29.9.2023 v 11,58 hod. nás čeká Úplněk v Beranu. Slunce ve Vahách ozáří Lunu v Beranu. Může přinést rozpor mezi Já a Ty, přispět k bojovnější náladě, unáhlenosti, prudkosti a sobeckým projevům. Všímejme si svých emocí, nenechme si je přerůst přes hlavu, ani je nepotlačujme. Uvědomme si je a oni se rozpustí. Nebojujme a nereagujme, buďme pouze pozorovateli. Negativní emoce pouze posilují naše falešné já.

Pokud jsme pasivnější a potřebujeme se pohnout z místa, úplněk nás může k tomu donutit. Všichni zkusme být odvážnější, aktivnější, samostatnější a troufalejší. Dnes se tomu říká, vystoupit z komfortní zóny.

Je tu vhodný čas pro nové začátky, starty a odvážné cíle. 

Podmínkou pro jakýkoliv posun v životě je důležité sebepoznání a sebe uvědomění.  Zjištění  "Kdo jsem já", tvoří základ pro duchovní rozvoj, pro poznání svého pravého Já.  

Ohnivou energii Luny v Beranu můžeme nasměrovat do sportu a nejrůznějších aktivit. 

Určeme si, do čeho nového se chceme pustit a konejme.

Součástí úplňku bude také konstelace Venuše ve Lvu v nepříznivém aspektu k Uranu v Býku. Varuje před tendencí jednat neočekávaně a neuváženě, což může mít neblahý vliv na společnost, vztahy i finance. Silněji než jindy k nám může promlouvat ego a bude chtít být středem pozornosti. Také se nesnažme být za každou cenu originální až výstřední.

Naslouchejme vyššímu vedení.

Mír do vašich srdcí.

Eva

Partnerské vztahy jako duchovní cvičení

Pravděpodobně jste si všimli, že lidské vztahy tu nejsou proto, aby vás učinily šťastnými. Hledáte-li spásu v partnerských vztazích, budete znovu a znovu zklamáni. Partnerské vztahy vám nabídnou spásu, jedině když si uvědomíte, že jsou tu proto, aby vás učinili vědomými, nikoli šťastnými. 

Teprve pak se spojíte s vyšším vědomím, které se chce zrodit v tomto světě. Nevzdáte-li se starých způsobů myšlení, váš život bude plný bolesti, násilí, zmatku a šílenství.

"Moc přítomného okamžiku"  Eckhard Tolle.