26.4. - 2.5.2021

26.04.2021

Mohli jste již pocítit účinky právě probíhajícího Úplňku ve Štíru, jehož vrcholná fáze nastává přesně v úterý 27.4.2021 v 5,31 hodin.

Úplněk ve Štíru je mocný, magický a velmi emocionální. Je pro něho typické, že odkrývá to, co je běžně skryté. A to nejen ve vnějším světě, ale i v nás samotných. Je "posedlý" hledáním pravdy, a ta bude také zjevena.

Dění kolem nás bude houstnout, přichází zkouška vytrvalosti, moudrosti a pokory. Někteří lidé se nám budou ukazovat v takovém světle, které se nám nemusí líbit. Neděje se to proto, abychom je odsuzovali, kárali, nýbrž proto, abychom mohli pozorovat své emoce a reakce na ně. Abychom zjistili, co nedokážeme druhému člověku odpustit.

Slunce v Býku, které je v opozici na Lunu ve Štíru (čili Úplněk ve Štíru) posvítí na naše vnitřní klima, zda je plné slunce a tepla nebo plné mraků, blesků a bouřek. Co uvnitř sebe vše ukrýváme? To má být vyneseno na povrch, aby to mohlo být očištěno a opuštěno.

Štír je znamením smrti, transformace, přerodu, znamením hlubokých osobních změn a proměn. A čeho se má týkat ta naše proměna? Je to přechod od touhy našeho Ega po moci, po nadvládě a ovládání druhých, od manipulace prostřednictvím peněz k lásce, odpuštění, harmonii a spolupráci. Je to vyčištění našeho vnitřního prostoru od závisti, hněvu, žárlivosti, pomstychtivosti, ale i od lítosti, obviňování se až po sebedestrukci.

Úplněk nás vede k zamyšlení, zda jsme v rovnováze s dáváním a braním.

Poslední dubnový den, v pátek 30.4.2021, se dostává Slunce v Býku do přesné konjunkce s Uranem a do kvadratury se Saturnem ve Vodnáři.

Den "pálení čarodějnic" čili filipojakubská noc, přechod od temnoty ke světlu.

Máme skoncovat se sebeomezováním se, s nízkou sebedůvěrou a neláskou. Jít vstříc osobní proměně, změnit žebříček hodnot, úhel pohledu, tvořit si budoucnost tím, že se svobodně budu rozhodovat, co je pro mne dobré a co ne, a přijmu za to plnou zodpovědnost.

Planeta Pluto v Kozorohu se pomalu zastavuje, aby začala 28.4.2021 svou retrográdní fázi. Na politické scéně se bude přehodnocovat minulé období, budou se hledat východiska z krize. Bude třeba se vrátit zpět k některým kauzám a vyhodnotit zodpovědnost. Jednotlivec může být opět konfrontován s mocí a bezmocí, s nátlakem a mocenským chováním. Máme možnost nápravy a přehodnocení svých postojů se vší zodpovědností vůči sobě i budoucím generacím.

Zároveň se Merkur i Venuše v Býku dostávají do konjunkce s Černou lunou, naší pokušitelkou. Máme věnovat pozornost tomu, co je to za myšlenky, kterým dovolíme, aby nám diktovaly život a vytvářely v nás strach, smutek a obavy. Zkoumejme své vztahy, a všímejme si, kdy jednáme z pozice Ega a kdy ze srdce?  Ke komu nebo k čemu jsme nezdravě připoutáni, na kom nebo na čem jsme nezdravě závislí ?

Spalme tedy symbolicky v ohni všechny naše nízké projevy Ega: dominanci, pudy, nezdravé emoce, připoutanosti, chtíče, pokušení, nenasytnosti a bažení po moci a penězích. Přestaňme žárlit a nechtějme druhé vlastnit. Bez odpuštění nejsme svobodní.

Je tu čas Lásky, 1. máj, a tak rozehřejme svá srdce, protože tam kde je světlo a Láska, tam není tma.

Buďme si vědomi sami sebe a mějme se rádi navzájem. V tom je obrovská síla.

Mír do vašich srdcí.

Eva


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

ODPUŠTĚNÍ: Andělská moudrost vám připomíná, že problematičtí lidé a situace vám byly seslány jako vaši nejvýznamnější učitelé. Bez nich by vaše duše nemohla růst.

Radí vám, abyste se oprostili od pocitů zranění, zášti a hněvu z minulosti.

Když odpustíte druhým i sobě, vaše karma je v záznamech vaší duše automaticky vymazána a vy se můžete radovat z lásky ve svém srdci a z lehkosti ducha.

Požádejte anděly, ať vám pomohou rozpustit vaše pocity ublížení, zlosti a viny. Sejmou z vás vaše břemena.

Když milujete bezpodmínečně, není co odpouštět. Láska je dávání, takže otevřete srdce a dávejte lásku.

Afirmace: Odpouštím sobě i druhým. Jsem volný(á).