27.11. - 3.12.2023

27.11.2023

Tento týden začínáme s Úplňkem v Blížencích, který vrcholí 27.11.2023 v 10,16 hodin. Krásně nám zobrazuje, dění kolem nás i v nás.

Horoskop úplňku spadá do znamení Kozoroha a jeho vládce Saturn se nachází v domě hodnot, peněz a materiálního zabezpečení. Uzavírá neharmonický aspekt na Lunu do Blíženců a na Slunce s Marsem do Střelce. Napětí v oblasti myšlení, komunikace, jednání, dopravy, názorů, víry, naděje, pravdy, spravedlnosti, v oblasti peněz a hojnosti.  

Obavy, překážky, nespokojenost, pocit strádání a omezování, naše vnitřní strachy a nízká sebeúcta a sebevědomí jsou výsledkem toho, že nasloucháme našim destruktivním myšlenkám. Pokud naše mysl (Blíženci) není jasná a konstruktivní, neustále hledá a očekává odpovědi, informace a řešení venku. Co slyší pak šíří dál jako zaručené pravdy, aniž by si je ověřila a hlouběji se nad nimi zamyslela. Jsme pak otroky naší egoistické mysli.

Hlouběji se umí zamýšlet nad životem Slunce ve Střelci, které nám sděluje, že nikdo jiný než mi sami za nás nic nevyřeší. Že honba za štěstím, které si spojujeme s úspěchy, kariérou, materiálním bohatstvím a nakupováním, je velmi pomíjivé. Slunce ve Střelci je spojeno s naším Duchem, duchovní podstatou a na vědomější úrovni nás vede spíš do klidu, k zastavení, k napojení se na Ducha, Boha, Stvořitele, Zdroj, a k práci na svém vnitřním štěstí. Je s ním spojena doba adventu.

Ovšem, pokud je energie Střelce naopak v nízkých vibracích, takový člověk žije pak jen svými ideály a přehnanými požadavky na život, na uspokojování svých potřeb. Stále má málo. Těžko se orientuje v praxi a získanými vědomostmi se neřídí.

Úplněk nás proto vede cestou ke spolupráci našeho zdravého rozumu s intuicí (hlasem Boha) . Ke spojení rozumu a srdce. Pročišťujme své myšlenky, protože prostřednictvím jich tvoříme svou realitu. Zanechme neplodných diskuzí, které nikam nevedou, které naopak vyvolávají nepokoj mysli a dokazování si pravdy. Není třeba na vše reagovat, přesvědčovat druhé a prosazovat svou.

Venuše ve Vahách se dostává do blízkosti Jižního lunárního uzlu, aby nám sdělila, že je třeba opustit zastaralé formy soužití, stará přesvědčení v rámci vztahů. Pluto v neharmonické vazbě na Venuši přinese osudové dění všeho druhu, pocity moci i bezmoci, Nevytvářejme tlak na sebe ani na druhé.

Buďme snášenliví, moudří a buďme láskou.

V pátek 1.12.2023 v 15,26hod. vstoupí planeta rozumu a myšlení Merkur do znamení Kozoroha. Vytvoří i sextil na Saturna. Myšlenky nás povedou praktickou cestou, budeme se více schopni soustředit, plánovat, dokončovat a žít hospodárněji.

Přeji pohádkovou první adventní neděli. 

Mír do vašich srdcí.

Eva

Egoistické já

Ego potřebuje být v konfliktu s někým nebo s něčím. To vysvětluje, proč hledáte klid, radost a lásku, ale nejste schopni je snášet příliš dlouho. Říkáte, že chcete být šťastní, ale jste zvyklí na své neštěstí.

Vaše neštěstí nakonec způsobují návyky vaší mysli, nikoli okolnosti vašeho života.

 "Ticho promlouvá" Eckhart Tolle