27.12. - 31.12.2023

28.12.2023

První pracovní den po vánočních svátcích 27.12.2023 v 1,33 hodin. patří Úplňku v Raku. Jeho vliv můžeme pociťovat ještě i následující poslední dny tohoto roku. Račí úplněk vždy nese sebou velmi silné prožívání, citlivost i zranitelnost. Dotýká se témat rodiny, dětství, citů a naší duše. Slunce, které stojí v opačném znamení, v Kozorohu, osvětlí vše, co nemá naše duše ještě zpracované, čím se trápí nebo trpí. Stav v jakém se naše naše duše nachází a jaké emoce prožívá je nesmírně důležité, protože řídí naše myšlenky a činy.

Jak nebezpečná jsou neléčená zranění duše jsme mohli vidět minulý týden v Praze, kdy došlo k tak hrůznému činu, který námi všemi hluboce otřásl. Vlna soucitu, lásky a pomoci nás sjednotila a přinutila nás se zamyslet nad tím, jak je život křehký a jak si ho máme vážit. Ptejme se sebe: Jaké emoce ve mne vyvolala tato událost?

Proto výzvou tohoto úplňku je všímat si svých pocitů, vědomě s nimi pracovat a mít je pod kontrolou. Harmonizovat vztahy v rodině. Nenechat v sobě narůstat nespokojenost, hněv, pocity křivdy nebo oběti. Retrográdní Merkur, který se vrátil do Střelce se tam potkává s bojovným Marsem a v kvadratuře na Neptun může vyvolávat zkraty v naší mysli a neadekvátní reakce. Nepodléhejme špatné náladě, nehoňme se za iluzemi a udržujme si jasnou mysl. 

Ovšem mezi Sluncem, Lunou a Jupiterem nastává harmonické spojení, což úplněk velmi pozitivně ovlivňuje. Nabízí se nám podpora od tohoto dobroděje, ve formě pozitivního a optimistického přístupu k našemu životu, emocím a zkušenostem. Buďme otevřeni novým poznatkům, zkoumejme život ve všech jeho podobách a souvislostech. Smějme se a radujme se. Využijme nabízenou pomoc od duchovních průvodců, od Stvořitele, Boha, Vesmíru, spojme se se svým Božstvím a rozšiřujme rodinu šťastných lidí. 

Převezměme zodpovědnost za své emoce a činy.

Milí přátelé,

přeji vám šťastné vykročení do nového roku, s vírou a nadějí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper

RADOST- Radost pramení z pocitu spojení s Božstvím a je vlastností, která vás prosvětluje.

Andělská rada pro vás zní, abyste ji pěstovali tak, že v každé situaci budete hledat Božství.

Dívejte se pod povrch a hledejte světlo v srdci každého člověka.

Umožní vám to uvědomit si zázrak stvoření a ve vašem životě se rozžehne radost.

Těšte se ze všeho, protože radost je klíčem k osvícení. Radujte se ze života.

Afirmace : Ve všem nacházím radost.