27.6.-3.7.022

27.06.2022

 Dny v tomto týdnu budou pod působením Novoluní v Raku, které nastane ve středu 29.6.2022 ve 4,55 hodin.

Novoluní v Raku přináší možnost nahlédnout do našich nejhlubších vrstev pocitů, vnímat, co v nás vyvolávají jisté situace nebo ostatní lidé. Být si plně vědomí svých reakcí a uzdravit svá vnitřní zranění. 

Novoluní nás vede do kruhu rodinného, k našim nejbližším, a do naší minulosti, . A protože Nov nabízí vždy nový počátek, můžeme se rozhodnout pro změnu, která posílí soudržnost a příjemné klima v rodině, uzdraví naši duši a zharmonizuje vztahy mezi rodiči a dětmi.

Novoluní doprovází konjunkce Černé luny, což je varování před přecitlivělostí a přehnanými emočními reakcemi a vytvářením dramat. Co bychom si měli uvědomit díky tomuto Novu je, že za své emoce jsme zodpovědní sami a že je nutné s nimi pracovat. Proto neobviňujme z toho jak se cítíme druhé, děti, partnera, rodiče, učitele,...Vše se děje na základě vesmírných zákonů, Zákona příčiny a následku, Boží spravedlnosti.

Nevylévejme si "emoční jed" na našich dětech, zejména pokud např. vysvědčení neodpovídá našemu očekávání. Buďme shovívaví a láskyplní, buďme jim oporou a projevujme jim své city.

Na druhé straně kvadratura na Jupitera může svádět k přehnanému odměňování dětí formou různých drahých darů na úkor naší lásky a péče. Co děti potřebují je naše milá pozornost, ocenění, důvěra a společně strávený čas.

Pohlídejme si i naši mysl, protože planeta Merkur vytvoří kvadraturu na Neptuna a zaslepí vnímání reality. Mysl může vyprodukovat různé domněnky a lži, které považuje za pravdu. Můžeme si něco namlouvat a žít v iluzi nebo se špatně orientovat v informacích, které slyšíme. Nastává velký informační chaos. Pod vlivem trigonu Merkura na Saturna jsme vybízeni vesmírem ke klidu, trpělivosti a důkladnému posouzení situace přes zdravý selský rozum, probudit se a prohlédnout.

Bohužel i planeta Mars v Beranu vytvoří nepříznivý aspekt s Plutem v Kozorohu.

Sledujme, kdy si chceme za každou cenu něco na druhých vynutit. Zároveň si všímejme, zda nepodléháme nátlakům od okolí. Kde se bezmyšlenkovitě přizpůsobujeme? Aspekt zároveň podporuje mocenské vlivy, boje, tlaky, sobectví a manipulaci.

Posilujme v sobě laskavost a jemnost. 

Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

VLASTNÍ HODNOTA - pocit vlastní hodnoty vede k sebedůvěře, očekávání úspěchu a schopnosti milovat.

Stanovte si jasné hranice a limity a nedovolte druhým, aby je překračovali nebo aby vámi manipulovali. Získáte si tak respekt.

Když si vážíte sami sebe, stáváte se otevřenými a přátelskými, neurážíte se, a naopak jste ochotni druhým odpouštět.

Připomínejte si, že jste sympatičtí a že si zasloužíte lásku. Nedovolte druhým, aby zneužívali vašich citlivých míst. Postavte se sami za sebe a věřte si.

Se skutečným vědomím vlastní hodnoty vyzařujete zlatou auru, která obklopuje i druhé a vyvolává i v nich dobrý pocit. Požádejte svého anděla, aby vstoupil do vaší aury a vedl vás.

Afirmace : Věřím si a znám svou cenu.