28.3. - 3.4.2022

28.03.2022

Máme před sebou poslední dny měsíce března a nastupující začátek měsíce dubna. Ten hned o sobě dá velmi silně vědět, neboť 1.4.2022 nastává Novoluní ve znamení Berana, v 18,24 hodin.

Planeta Merkur se od neděle přesunula do znamení Berana a bude hrát velkou úlohu v nadcházejícím Novoluní. Vytvoří se konjunkce Slunce, Luny, Merkura a Chirona na zhruba 11st. znamení Berana. Jedná se tedy o velmi silný vliv těchto planet a ohnivé energie.

Planeta Merkur je spojena s naší myslí a komunikací. V Beranu dává rychlý úsudek, postřeh, rozhodnost, schopnost se rychle učit a chápat. V řeči umí být přesvědčivý, strhnout lidi pro věc, motivovat je. Spontánně a s odvahou řekne svůj názor. Je bojovný a hájí svou pravdu.

Dá se tedy očekávat nárůst potřeby říct svůj názor a prosadit svou pravdu, ať už u jednotlivců či ve společnosti. Diskuze získají na razantnosti, naléhavosti, ale i bojovnosti a neústupnosti. Uslyšíme velká a silná slova, bude sílit potřeba si věci vyjasnit nebo i někoho zastrašit.

Konstelace varuje před slabinou Merkura v Beranu ve vazbě na Chirona, a to v tom smyslu, abychom se navzájem nezraňovali slovem, nehádali se a neuráželi se. Aby díky neuváženému, zbrklému a impulzivnímu slovu nebo rozhodnutí nedošlo k většímu nárůstu soupeření, boje, agrese i třeba násilí.

Novoluní v Beranu nás vede cestou samostatnosti a nezávislosti. Poznání a sebepoznání toho, Kdo jsem? Máme si uvědomit svých hlubokých zranění a vyrovnat se s nimi. Neobviňovat druhé, nebojovat s nimi, přijmout 100% zodpovědnost za sebe a svá jednání. Je tu příležitost pro odvážné činy, postoje, rozhodnutí, pro to, abychom se dostali do své síly, nejednali impulzivně a zbrkle, hájili svůj život a aktivně se na něm podíleli.

Je to vědomí toho, že na každé naší myšlence a činu záleží a každý z nás je důležitý pro celek.

Současně se na nebi odehrává další konstelace, blížící se konjunkce Marse a Saturna ve Vodnáři (přesně 5.4.). V pozitivním smyslu dává schopnost usilovné práce, vytrvalé uplatňování síly a disciplínu. V opačném případě se jedná o boj proti zavedenému pořádku, o chlad, tvrdost, omezování svobody, neočekávané činy, diktátorské manýry až násilí. Negativní vliv těchto planet se může projevit i na soc. sítích, na moderní technice, mohou nastat výpadky elektrické energie apod.

Zdravotně může být oslaben krevní oběh, kosterní systém, psychika.

Máme tu ovšem i zcela opačné energie, o které se postará planeta Jupiter a Neptun v Rybách. Jejich přesné konjunkce se už brzo dočkáme, nastane přesně 12.4., ovšem její vliv je již patrný.

Je to protiklad válkám a bojům. Přináší Lásku, moudrost, požehnání, víru v dobro, mír, usmíření, vyzývají k jednotě, nenásilí, odpuštění, soucitu, k posouzení situace z vědomějšího úhlu pohledu a nalézání souvislostí.

Jedině s Láskou v srdci můžeme změnit svět k lepšímu a nastolit mír. Nedovolme strachu, aby nás ovládal. Buďme světlem pro druhé.

I tato konstelace se může projevit ve své slabině, a to zejména přílišným idealizmem a odtržením od reality. Jupiter rád přehání a vše násobí, a tak jsme svědky velké potřeby pomáhat, obětovat se, ale zároveň i velkého nárůstu počtu lidí, kteří se stávají závislými na pomoci a podpoře druhých. Může být kontra produktivní, pokud nebudeme umět stanovit pravidla nebo hranice naší podpory a pomoci. Jedná se pak o plýtvání a rozhazování, které může mít neblahé důsledky.  

Buďme sami sebou.

Mír do vašich srdcí.

Eva


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

UPŘÍMNOST- andělská moudrost vám připomíná, že každá vaše myšlenka, slovo, emoce a čin se odráží ve vaší auře. 

Když jste upřímní, vaše aura je průzračně jasná. Každý pak ví jak to s ním myslíte, a cítí se naprosto v bezpečí. Andělé vám navrhují, abyste se podívali do svého nitra a vyčistili ho od všech temných myšlenek a pocitů. 

Když jste k sobě naprosto upřímní, jste nedotknutelní a můžete být zcela otevření, neboť nemáte co skrývat. Lidé vás respektují a důvěřují vám.

 Když vyzařujete vibrace upřímnosti, reagují na vás i druzí s otevřeností a upřímností.

Afirmace: Myslím, mluvím i jednám upřímně.