28.8. - 3.9.2023

29.08.2023

Planeta Mars , která vstoupila do znamení Vah hned v pondělí povede naši aktivitu a energii směrem do vztahů. Bude nás učit přistupovat k problémům s větší empatií, vyjednáváním, spoluprací a diplomacií. Vzroste také snaha řešit konflikty mírovou cestou, klidem zbraní, nastolením harmonie a rovnováhy. Pokud ovšem někdo uchopí tuto energii opačným způsobem, přinese to naopak napětí, konflikty, soupeření ve vztazích, ukončení spolupráce, i rozchody.

Hlavní událostí týdne je SuperÚplněk v Rybách, který nastane ve čtvrtek 31.8.2023 brzy ráno ve 3,35 hodin. Zvláštností je, že se jedná o již druhý úplněk v měsíci srpnu (1.srpna úplněk ve Vodnáři).

Hlavní aktér Luna (modrý měsíc), která se nachází ve znamení Ryb v blízkosti Saturna ovlivní silně naše city, prožívání situací, emoce a pocity. Zavede nás do roviny nevědomí, snů, fantazie a ideálů, ale umožnám i vydat se na cestu Lásky do vyšších úrovní vědomí.

Moudrý učitel Saturn pak klade důraz na přijetí zodpovědnosti za vše v našem životě. Neoznačovat druhé za viníky. Uvědomit si, že každý z nás tvoří kamínek do barevné mozaiky, kterou společně vytváříme. Každý jedinec je součástí celku, jednoty, ze které jsme vzešli.

Nehledejme chyby na druhých, odpouštějme, a buďme k sobě navzájem ohleduplní, láskyplní a soucitní. Zaměřujme se na tu lepší stránku každého z nás. Jen Láska může uzdravit nás i svět. Pomáhejme si navzájem.

Energie budou rozkolísané až chaotické, můžeme prožívat různou škálu emocí, které vyplouvají na povrch z našeho nevědomí. Úplněk přinese i možné pocity nejistoty a obavy v oblasti financí a majetku.

Slunce, na opačné straně zvěrokruhu v Panně, ukáže na vše, co nám škodí a neslouží ke štěstí. Na čem je třeba zapracovat a od čeho se osvobodit. Jsou to naše závislosti a různé emoční stavy jako např. pocit viny, samoty, opuštěnosti, zrady, lítosti, absence víry .... a nejvíc pocit oběti. 

Pokud prožíváme tyto emoce, velmi si tím ubližujeme a oslabujeme tím naše zdraví. Blokujeme si tím pocity radosti a naplněného života. Vstupme do našeho srdce a rozpouštějme vědomě veškerou temnotu v nás. Věnujme tento čas usebrání, relaxaci, meditaci, mantrám, modlitbám, všímejme si svých snů, jaké poselství nám přinášejí. Naslouchejme své intuici a nechme věci plynout. Přijímejme a odpouštějme. Vystupme z role oběti a važme si víc sami sebe. 

V současné době máme celkem 6 planet ve zpětném chodu, což je další zvláštností. Vede nás to k zastavení, k rekapitulaci našeho života a opuštění všeho, co s námi již neladí, zejména včetně našich zastaralých myšlenkových pochodů. Velkou úlohu v tom hraje naše mysl a tudíž retrográdní Merkur v Panně.

Znamení Panny je mistrem v analýze a miluje pořádek. Pomůže nám ujasnit si, které myšlenkové navyklé vzorce nám neslouží, ba naopak my sloužíme jim. Proto zkoumejme a zapisujme si, jaké myšlenky se nám honí hlavou. Opusťme negativní myšlenky, které jsou zdrojem bolestných emocí.

Zároveň dbejme i na pořádek kolem nás, který velmi souvisí s uspořádaností v hlavě.

Ukliďme si uvnitř nás i vně.  

Mír do vašich srdcí

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

KOMUNIKACE 

Andělé vám připomínají, že spiritualita znamená také upřímnost a poctivost. Když mluvíte v souladu s tím, co cítíte, druzí toto souznění s pravdou vnímají a důvěřují vám.

Mluvte pozitivně. Zaměřte se v životě na to dobré a budete se cítit šťastnější a zdravější.

Komunikace je dvousměrný proces. Naslouchejte druhým se zájmem a otevřeností. Zlepší to všechny vaše vztahy.

Neustále rozmlouvejte se Zdrojem pomocí modlitby, nebo žádání, a meditace, neboli naslouchání.

Udržujte komunikační kanály neustále otevřené. Staňte se mostem k srdcím a myslím druhých. Požádejte svého anděla, aby vstoupil do vaší aury a komunikoval skrze vás vyšším způsobem.

Afirmace: Komunikuji jasně a upřímně.