29.11 - 5.12.2021

30.11.2021

Stále působí úzké propojení (konjunkce) Slunce a Merkura ve Střelci. Je to aktivní, ohnivá energie vyvolávající hodně přemýšlení, kladení a zodpovídání si otázek a zkoumání toho, jaký smysl nám dává vše to, co zrovna prožíváme. Má to nějaký hlubší význam?

Je to ovšem i energie velkých ideálů, přehánění a zkratového myšlení a jednání. Hrozí silné emoční reakce na určité podněty, výbušnost, jednání v afektu.

Sextil od Saturna na Slunce a Merkura nám radí se více zklidnit, nehonit se tolik, umírnit a ovládat své emoce. Mít více své jednání pod kontrolou a jednat moudře. Není třeba na vše reagovat a mít názor. Těm, kteří jsou silně emoční a ohniví je doporučováno své emoce vybouřit, ale někde v ústraní a o samotě.

Zároveň Slunce vytváří trigon na Chirona, čímž dochází k léčení a uzdravování našich vnitřních zranění, která stojí většinou za neadekvátním chováním.

Jsme pod vlivem i krásného harmonické trigonu Marse ve Štíru na Neptun v Rybách. Buďme aktivní, jděme za svými ideály a sny. Rozhodujme se na základě své intuice. Navazujme kontakt s vyššími bytostmi. 

Jak zodpovědné je v sobě pěstovat více lásky, soucitu a odpuštění nám vzkazuje Venuše v Kozorohu v sextilu na Neptun. Bohužel ale začíná uzavírat i konjunkci s Plutem, a tak si všímejme toho, jak jednáme s druhými, nebo jak je s námi jednáno, zda tam nenajdeme prvky manipulace, využívání a dominance. I peníze mohou být prostředkem k tomu, jak získat to, co chceme od druhých, nebo k čemu nás ostatní chtějí dotlačit. 

V sobotu 4.12.2021 v 8,42 hod. nastává Novoluní ve Střelci včetně zatmění Slunce. Je doprovázeno planetou Merkur a opozicí na Černou lunu v Blížencích.

Odehrává se na tomto SABIÁNSKÉM stupni:

"Minulý život vdovy je odhalen. Přetrvávání psychických fantomů. Evokace klamné minulosti na konci cyklu. Karmický skutek."


Probíhá velké karmické čištění, které je řízeno zákonem přírody "Co zaseješ, to sklidíš".

Můžeme očekávat dosti dramatické výměny názorů a četné diskuze na téma co je pravda a co lež. Nepříznivá bude i situace v dopravě.

Zatmění Slunce znamená absenci světla, aktivity, tvořivosti a vnějších projevů. A tak se nemůže zcela projevit vitální energie Střelce. Do popředí se dostává Luna, pocity a emoce. Vede nás to do klidu, samoty a rozjímání. K vnímání svých pocitů a nálad. Rozum zde bude špatným rádcem. Dostanou se nám zprávy o tom, jaký je náš vnitřní stav, jak se cítíme a proč. Budeme odstřiženi od vnějšího "pořizování si " pocitu štěstí, od všech náhražek.

Jsme vedeni k tomu, abychom hledali opravdové a trvalé štěstí uvnitř sebe, ve svých srdcích a ve spojení s Bohem a Vesmírem.

Mars v kvadratuře na Jupitera nás varuje před přeháněním, před honbou za zisky, úspěchy, mocí a mamonem.

Čeká nás další adventní neděle a zapálení 2. svíce s názvem Víra, na adventním věnci.

Buďme i my Světlem a Láskou!

Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 ARCHANDĚL RAFAEL

Tato karta je pro vás požehnáním, neboť archanděl Rafael přináší zdraví, léčení a hojnost. Pomůže vám rozvíjet vaši intuici a vnitřní moudrost, pokud ho o to požádáte.

Archanděl Rafael rovněž ochraňuje poutníky na cestách, takže je to šťastná karta, pokud se chystáte cestovat.

Jestliže jste léčitelé nebo si jimi přejete být, archanděl Rafael k vám bude posílat Božskou energii.

Pracuje v zeleném paprsku léčení a rovnováhy, a proto si představte, že vás obklopuje jasné zelené světlo, a požádejte jej o vedení.

Afirmace: Užívám si pocitu štěstí, zdraví a hojnosti.