29.3. - 1.4.2024 Velikonoce

28.03.2024

Období od pátku 29.3.2024 až do 1.4.2024 bude patřit oslavám Jara, velikonočním svátkům. Připomeneme si ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Avatara Věku Ryb a učitele Lásky.

"Osobnost Krista je pro mnohé dodnes nepochopená. V člověku byl přítomen Kristus, božská energie, sluneční paprsek, mocná vesmírná síla, velice vyspělý duch, nezatížený karmou. Jak asi musel být těžký úděl vyspělého ducha obývat krunýř hmotného těla. A přesto tuto roli přijal, aby posunul vývoj celé planety. Jeho odkaz je jasný. Vezmi svůj kříž a následuj mě. Vynes ho až na nejvyšší metu, trpělivě, bez reptání a odevzdej vše Bohu. Dojdeš vykoupení, spasení, zasvěcení.
Smysl Jeho života byl nepředstavitelně silný a krásný. Učil lidi vzájemné lásce, milovat druhé jako sebe sama, odpouštět nepřátelům. Léčil, uzdravoval, křísil mrtvé, otevíral lidská vědomí podobenstvími, přibližoval morální zákony. Působil velikou duchovní sílou, která vycházela ze srdce, z boží lásky a prozařovala srdce lidí, kteří Ho poslouchali a následovali. 

Světlo a láska Kristovy energie se staví proti nevědomosti, nepochopení a tmě. Jeho působnost je trvalá a na začátku každého věku se manifestuje s ještě větší sílou jako pomoc duchovní obrodě lidstva.
Jarní bod Platónského roku vstoupil do věku Vodnáře, jehož symbolem je chlapec, který z amfory vylévá boží Pravdy pro všechny a přináší vyšší oktávu lásky. Nastolí jedno náboženství universální lásky, která byla a je skrytým základem všech náboženských směrů. Žijeme v Jednotě, jejíž jediný princip je sám Bůh, božská kosmická energie, která vše prostupuje a všechny obdarovává stejným dílem. Pochopíme konečně Kristova slova "neodejdeš, dokud nesplatíš do posledního haléře", aby už konečně zavládl klid a mír nejen v našich srdcích, ale na celé planetě Zemi."  
PhDr. Marta Foučková

Velikonoce začínají Velkým pátkem s Lunou ve Štíru. symbol smrti a znovuzrození. Dále nás budou provázet energie znamení Střelce a Kozoroha, které nám dají možnost prožít naději, hojnost, radost, štěstí ve všech podobách, ale i klid, pokoru a hluboké rozjímání nad svým životem, či odkazem Ježíše Krista. Díky silně obsazenému znamení Ryb, se v nás zrodí více lásky, soucitu a obětavosti vůči druhým. Oslava zmrtvýchvstání je oslavou věčného života.

Požehnané velikonoční svátky vám všem.

S láskou 

Eva
"Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám."

"Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?"

Bible Matouš 7:1-3