29.5.-4.6.2023

29.05.2023

Slunce je stále ještě v dosahu kvadratury s planetou Saturn, a tím nás stále vede k usměrňování naší mysli, uvědomění si, co je pro nás podstatné a důležité, co stojí za pozornost a čemu nemáme věnovat náš drahocenný čas. Nepodléhat pesimismu a netrápit se tím, co nemůžeme změnit. Sledujme jakým způsobem se vyjadřujeme, zda jsou naše slova láskyplná nebo naopak ubližují druhým. Uvědomme si zodpovědnost za každou svou myšlenku a slovo. Rozlišujme pravdu od lži.

Dále nás čeká konjunkce mezi Merkurem a Uranem v Býku. Přinese posun v myšlení a projasnění, řadu aha momentů. Překvapit nás mohou nečekané zprávy, ale i řešení. Rozum s intuicí budou dobře spolupracovat a nabídnou plno nápadů a originálních myšlenek, které můžeme nejvíce uplatnit v oblasti hmotné a praktické.

Výzvou však může být unáhlenost v rozhodování, nedostatek tolerance, vzdorovitost i třeba více stresu.

Dny vylepší trigon mezi Venuší a Neptunem. Zesílí touha po lásce a romantice, více budeme empaticky vnímat jeden druhého. Důležitou roli bude hrát láska, pohlazení slovem, soucit, něha, péče a naslouchání.

Týden se s námi rozloučí Úplňkem ve znamení Střelce, a to v neděli 4.6.2023 v 5,41 hodin. Na nebi budou stát proti sobě Slunce v Blížencích a Luna ve Střelci. Zatímco naše vědomé Já touží po klidu a samotě, být jen se svými myšlenkami a tím, co bylo vytěsněno, tak naše duše má potřebu se svobodně projevit a rozběhnout se do světa a prožívat dobrodružství.

Nesoulad mezi těmito dvěma světy se může projevit jako napětí mezi našimi ideály a realitou, mezi tím, co bychom si přáli a tím, jak to uskutečnit v realitě.

Můžeme se dostat do hádek a rozepří kvůli neschopnosti přijmout názor druhého, domluvit se na způsobu života.

Díky úplňku si můžeme uvědomit jak chceme žít, kam chceme v životě směřovat, jaké jsou naše nové cíle. Vede nás cestou hledání moudrosti a pravdy uvnitř sebe. Vyzývá nás k tomu, abychom nezůstávali jen u teoretických znalostí, ale snažili se dle nich žít. 

Ukáže také na rozdíly v chápání světa a neschopnosti sjednotit se na nějakém řešení nejen u jednotlivců, ale i v celospolečenském měřítku. 

Bude se hodně diskutovat o svobodě či nesvobodě názorů, o problémech ve vzdělávání, do popředí se také dostane oblast zahraničí, cestování a víry.

Kam povedou vaše kroky?

Mír do vašich srdcí.

Eva


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

ARCHANDĚL  JOFIEL

Pracuje ve zlatém paprsku a čerpá moudrost ze Zdroje. Požádejte ho, ať vás osvítí a pomůže vám spojit se se svým hlubokým poznáním.

Pomůže vám rovněž s učením a vstřebáváním informací. Jestliže tedy studujete nebo se jinak vzděláváte, máte teď k dispozici Božskou pomoc.

Zavolejte archanděla Jofiela, aby vám ukázal směr a dal vám sílu. Pomůže vám zbavit se negativních myšlenek a postojů, udržet si otevřenou, jasnou mysl a jednat moudře.

Andělé vám připomínají, že nastal čas, abyste se oblékli do zlatého pláště moudrosti, a proto si představujte, že vás obklopuje zlaté světlo a jste moudří.

Afirmace: Spojuji se se svou vnitřní moudrostí.