3.4. - 10.4.2023

03.04.2023

Hned v pondělí se přesune planeta Merkur do znamení Býka, kde setrvá delší dobu než obvykle, a to až do 10.6.2023. Ten samý den vytvoří kvadraturu s planetou Pluto ve Vodnáři.

Merkur v Býku bude mít vliv na naše myšlenkové pochody, které trochu zpomalí, ale o to víc budeme zodpovědnější v myšlení a rozhodování. Přinese řadu konkrétních a praktických úvah, zacílí naše myšlenky zejména na hmotné záležitosti a na peníze. Podpoří nás v plánování cílů, záměrů a povede nás k hospodárnosti ( Merkur sextil Saturn).

Neharmonická vazba Merkura s Plutem nám umožní se více do hloubky zaobírat nepříjemnými stavy naší mysli a odstraňovat různé strachy a negativní emoce. Nedovolme, aby zprávy, které budou přicházet nám otrávily život a sebraly radost ze života. Pamatujme, že myšlenky máme možnost ovlivnit, řídit a změnit. Buďme odvážnými tvůrci našeho života. Pusťme se veškeré zloby , vzteku a ublížení. 

Z celospolečenského hlediska můžeme být svědky silné manipulace s informacemi týkající se finančních zdrojů, nakládání s penězi, možné jsou krachy dalších bank.

Hlavní astrologickou událostí tohoto týdne je Úplněk ve Vahách, který nastane ve čtvrtek 6.4.2023 v 6,34 hodin.

Vyzývá nás k harmonizaci naší mysli, nitra a mezilidských vztahů. Vytáhne napovrch téma spravedlnosti. Odehraje se na ose nenásilí a tudíž přinese otázky zda bojovat, válčit, nebo udržovat mír, nebojovat a spolupracovat.

Ukáže nám, jak si vedeme v mužskou ženských záležitostech, a zda máme v souladu mužskou a ženskou část v nás. Zda jsme empatičtí, umíme spolupracovat s druhými, a přitom jsme sami sebou a aktivně si tvoříme život. Zda jsme mírotvůrci nebo válečníci.

Úplněk nás vede cestou hlubokého klidu, nadhledu a odstupu od krizí, bojů a potíží. 

Slunce zároveň svírá konjunkci s Chironem, čímž přispěje k možnosti uzdravit naše vnitřní zranění a fyzickou nepohodu.

 Oslavy Velikonočních svátků proběhnou v příjemných konstelacích konjunkce Slunce s Jupiterem, Radost, veselí, hojnost, velkorysost bude provázet tyto dny. Ale i rozjímání a úvahy nad smyslem našeho života, nad odkazem Velikonoc, nad odkazem Ježíše Krista. Jupiter nás vybídne k nacházení Božství v nás, vnitřního štěstí a podpoří naši sebedůvěru, ušlechtilost, morálku a odvahu.  

"Láska k Bohu je návratem ke štěstí". Marta Foučková

Mír do vašich srdcí. 

Požehnané a láskyplné Velikonoční svátky. 

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

NEULPÍVÁNÍ – Podle duchovních zákonů můžete mít všechno, po čem vaše srdce touží.

Ale pokud vaše štěstí nebo pocit jistoty či moci závisí na něčem nebo někom jiném, potom na této osobě nebo věci lpíte a vytváříte si tak okovy, jež vás poutají nižší vibrační rovině, a vy se nemůžete pohnout dál.

Požádejte anděly, aby vám pomohli přerušit vazby, které vás poutají k lidem, věcem a emocím.

Když se všechny vazby uvolní, nemůže vás už nikdo citově manipulovat. To vám umožní znovu se chopit své moci a síly a být opět sami sebou.

Osvoboďte svého ducha i ducha druhých. Pusťte se hned teď.

Afirmace: Pouštím se všeho a všech. Můj duch je volný.


.