3.7. - 9.7.2023

03.07.2023

V pondělí 3.7.2023 ve 13,38 hod. nastává vrcholná fáze Úplňku v Kozorohu. Stojí proti sobě dvě znamení a dvě světla, Slunce v Raku a Luna v Kozorohu.

Úplněk nese téma zodpovědnosti, trpělivosti, řádu a pořádku, vypořádání se s minulostí a dotkne se i naší vnitřní emoční složky. Několik dní před úplňkem a po něm již můžeme jeho vliv vnímat.

Na co nás upozorňuje? Na to, co je potřeba si dát ve svém životě do pořádku, kde vládne chaos a ne-řád. Kde nedodržujeme své povinnosti a zásady, v čem nám chybí pravidelnost, v čem nejsme stabilní, vytrvalí, trpěliví, anebo naopak příliš strnulí, nepružní, neústupní, chladní a dogmatičtí.

Pokud nemáme dobře zpracovanou energii Kozoroha, pocítíme to prostřednictvím našich emocí, které ožijí a jdou proti nám. Můžeme cítit větší náladovost, přecitlivělost, rozladěnost, smutek a celkovou nespokojenost. Přílišná ctižádost může sklouznout do pocitů neschopnosti, neúspěšnosti, nenaplnění našich představ, úzkosti z toho, že není něco dokonalé.

Úplněk nám ukáže i na případnou disharmonii mezi rodiči a dětmi, mezi vládou a lidem, mezi nároky, které na nás klade rodina a pracovní povinnosti.

Pamatujme, že je v našich silách a možnostech vyladit a harmonizovat dva odlišné principy v nás i kolem nás.

Myšlenky nás povedou do vzpomínek na dětství, na zážitky z dob minulých, na poměry v rodinách. Je třeba staré naučené nevědomé myšlenkové návyky již opustit a nezaobírat se tím, co bylo. Poděkovat za všechny zkušenosti a prožitky a starou životní etapu již uzavřít a nechat minulost minulostí.

Pod vlivem pozitivních aspektů od Saturna a Jupitera máme možnost dospět, jednat moudře a vyspěle. Přijmout zodpovědnost za sebe a svůj duchovní vývoj.

Mír do vašich srdcí

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

DISCIPLÍNA 

Neukázněný pes je nebezpečný sobě i druhým. Naopak zvířeti, které se naučilo sebekázni a poslušnosti, lze důvěřovat. Bude věrné a s láskou sloužit svému pánovi a lze je pustit z vodítka.

Prostřednictvím disciplíny dosáhnete svobody.

Pán, kterého máte poslouchat, je vaše Vyšší já. Přišli jste na Zem s určitým posláním a naplnit je budete moci pouze prostřednictvím sebekázně.

Nalaďte se na své anděly a požádejte je o pomoc a podporu, aby byl váš život šťastný a uspokojivý a pod Božím vedením.

Sebekázeň je klíčem k naplnění vašeho určení.

Afirmace : Sebekázeň mi přináší svobodu.