31.10. - 6.11.2022

31.10.2022

Je před námi týden, ve kterém dostane hlavní slovo planeta Venuše, planeta lásky, hodnot, partnerství, vztahů a peněz.

Nachází se stále ještě v konjunkci se Sluncem, a to ve znamení Štíra. Přidává se k nim i planeta Merkur. Čas Štíra je časem největší transformace, kdy dochází k silným očistným procesům v nás i mimo nás. Jsme na cestě do věku Vodnáře, neboli také do Nové Země. A ta si žádá naši proměnu v oblasti mysli, emocí a činů.

Trojice planet ve Štíru vynese na povrch z našeho podvědomí různé zasunuté neblahé emoce, které si žádají naše uvědomění, přijetí a uzdravení. Věnujme jim pozornost, mají pro nás vždy důležitou zprávu, mnohé se o sobě dozvíme.

Kontrolujme své myšlenky a pozorujme své reakce na určité situace. Vždy máme dvě cesty, jak se k určité situaci postavit. Jedna nás vede směrem k boji, ta druhá ke smíru. Rozhodněme se pro tu, která nám přinese vnitřní klid a mír.

Znamení Štíra je znamením extrémů, černá nebo bílá, láska nebo nenávist, všechno nebo nic. Nyní se učíme žít mezi dvěma póly, v tzv. středu, přijímat obě strany mince. Nic není jen bílé nebo jen černé. 

Je žádoucí, abychom se našimi emocemi zaobírali dobrovolně, předcházeli jejich vzniku, protože tím pádem už nad námi nebudou mít takovou moc. Opřít se o naši vnitřní sílu.

Vztahy budou tedy procházet hlubokou transformací a očistou. Je nutné přestat soupeřit, bojovat, žárlit, manipulovat a mstít se. Není prospěšné zůstávat v pocitu oběti. Všechny negativní emoce mají společného jmenovatele, a tím je strach. Učme se dívat na druhé očima lásky a odpouštějme.

Ve středu se planeta Venuše dostane do konjunkce se Sestupným lunárním uzlem ve Štíru a do opozice se Vzestupným lunárním uzlem v Býku. Konstelace naznačuje jakým směrem se mají naše vztahy ubírat. Tvořit a budovat láskyplné vztahy, nikoli je ničit a rozbíjet.

Zkouška vztahů přijde zejména o víkendu, kdy vytvoří planeta Venuše kvadraturu se Saturnem a opozici na planetu Uran. Vztah, který má pevné základy obstojí, v opačném případě se rozpadne.

Černá luna v trigonu na Neptuna nám připomene, že součástí našeho života jsou karmické lekce a že platí ve vesmíru zákon, "co zaseješ, to sklidíš". Ukazuje, že odčinit karmu lze jen dobrými skutky a duchovní cestou.

Hned v pondělí došlo ke změně pohybu u planety Mars v Blížencích, ta započala svůj zpětný chod. Dává nám prostor pro přehodnocení našeho dosavadního způsobu uvažování.  Ukazuje na nutnost zklidnit mysl, nenechat se atakovat velkým množstvím informací, dobře zvažovat čemu dávat pozornost a energii a čemu ne. Přemýšlet více o sobě než o druhých, 

"Tvůj život se stane lepším jen tehdy, pokud se staneš lepším ty sám."

Mír do vašich srdcí.

Eva


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper

 UPŘÍMNOST

Andělská moudrost vám připomíná, že každá vaše myšlenka, slovo, emoce a čin se odráží ve vaší auře. 

Když jste upřímní, vaše aura je průzračně jasná. Každý pak ví jak to s ním myslíte, a cítí se naprosto v bezpečí. Andělé vám navrhují, abyste se podívali do svého nitra a vyčistili ho od všech temných myšlenek a pocitů. 

Když jste k sobě naprosto upřímní, jste nedotknutelní a můžete být zcela otevření, neboť nemáte co skrývat. Lidé vás respektují a důvěřují vám. 

Když vyzařujete vibrace upřímnosti, reagují na vás i druzí s otevřeností a upřímností.

Afirmace: Myslím, mluvím i jednám upřímně.