4. 10. - 10.10.2021

04.10.2021

 Máme před sebou týden bohatý na astrologické události.

Slunce ve znamení Vah se nám dostává do konjunkce s planetou Mars. Konstelace, která podněcuje k aktivitě, činům, samostatnosti, rozhodnosti a odvaze. Jde o příliv energie a uvědomění si své vlastní síly, která je založena na vnitřním klidu a vyrovnanosti. Může to ovšem přejít i v opačný extrém, nebylo by žádoucí se hned s každým pustit do boje, hádat se a soupeřit. Hlídejme si impulzivnost, podrážděnost a zbrklost. Přebytku nakupených emocí se zbavme raději sportem, jízdou na kole, dechovým cvičením nebo rychlou chůzí. Vyladí nás do klidu i hudba a zpěv.  

Tato konstelace bude součástí Novoluní ve Vahách, ve středu 6.10.2021 ve 13,05 hodin. Ve stejném znamení Vah a na stejném stupni se potká Slunce s Lunou a tentokrát i s Marsem. Jedná se tedy o dynamické novoluní, které nám dá možnost nahlédnout na naše vztahy z jiného úhlu pohledu a aktivně změnit to, co je v nich nefunkční. Změnit svůj postoj vůči druhému, nikoliv ho chtít změnit. Je to příležitost k urovnání nesvárů, hádek a bojů. Znamení Vah nás vede cestou usmíření znepřátelených stran, k uvědomění si toho, že láska a spolupráce dokáže víc než boj. Hašteřením a šarvátkami ztrácíme potřebnou energii, které se nám pak nedostává v jiné oblasti našeho života.

Mars ve znamení Vah je velký diplomat a umí najít schůdná řešení pro obě strany.

Pro některé jedince je to začátek uvědomění si sebe sama, větší rozhodnosti a odvahy ke zdravému prosazení svých plánů a zájmů.

Poselstvím tohoto novoluní je být ve svém středu, ať se děje cokoliv, být v harmonii sami se sebou i s druhými lidmi, nenechat se vyprovokovat k boji. Snažit se o vyrovnanost, soudnost a rovnováhu ve všech aspektech života. Přináší nový počátek v mezilidských vztazích.

Důležitý je zejména pro lidi narozené ve znamení Vah, Blíženců a Vodnářů.

Současně v den Novu ve Vahách končí retrográdní fáze planety Pluto v Kozorohu (od konce dubna 2021). Můžeme si zpětně uvědomit, jakými vnitřními proměnami jsme v průběhu tohoto období prošli. Na jakých nových základech budeme nyní stavět náš život.

Ke Slunci se přiblíží i retrográdní Merkur, čímž se vytvoří stellium planet ve znamení Vah (Slunce, Merkur, Mars). Typická konstelace pro období voleb, kdy se bude hodně přemýšlet, rozhodovat, mluvit, psát, debatovat, hledat s kým ladíme a s kým ne, komu dáme hlas a komu ne.

Mars v konjunkci s Merkurem posílí odvahu vyjádřit svůj názor, zhodnotit všechna pro a proti a udělat si jasno. Stát si za svým názorem a umět přijmout i názor druhé strany. Přitom velmi důležité je jakým způsobem slova pronášíme. Vyhnout bychom se měli nutkavému jednání, silné kritičnosti a odsuzování.

Luna v době voleb bude procházet znamením Štíra a bude vytvářet opozici s planetou Uran. Naznačuje čas plný hlubokých emocí, silného prožívání, nervozity a nečekaných zvratů či překvapení.

Zároveň se také 8.10. přesune planeta Venuše do znamení Střelce, čímž podpoří v nás naději, víru, ideály, radost a optimismus. Posílí lásku ke svobodě. 

Další nadcházející změnou je ukončení retrográdní fáze Saturna ve Vodnáři 11.10.2021, posun vpřed v oblasti zodpovědnosti, svobody, nových pravidel a vymezení se.

Vycházejme spolu navzájem po dobrém. 

Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

SMÍCH -  je zázračný lékař. Zbavuje strachu, a když se zasmějete, jste šťastnější, rozjasněnější a uvolněnější.

Pamatujte, že andělé létají proto, že se berou lehce, a tak se povzneste nad všemožné obtíže a vnímejte situace z té veselé stránky. Smějte se sobě a s druhými.

Když se uvolníte a zasmějete, vaši andělé vám vnuknou nové nápady a myšlenky, které mohou obtíže proměnit v potěšení.

Smích je sluneční světlo, které rozpouští temnotu, takže buďte veselí, hraví a radostní.

Afirmace: Ve všem vidím humor.