4.12. - 10.12.2023

04.12.2023

V tomto adventním čase se nám Venuše přemístila ze znamení Vah do znamení Štíra. Bude pod vládou planety Pluto, která ji dodá nádech osudovosti, hlubokých prožitků a transformace.

Venuše má vliv na mezilidské a partnerské vztahy, na naše hodnoty, ovlivní i to, jak si vážíme sami sebe. Promluví k nám i skrze náš vztah k penězům a hmotným věcem. Vše musí projít proměnou.

Hloubka citu a intenzivní prožívání lásky patří k silným stránkám této Venuše. Je přitažlivá a pomocí empatie dokáže vztahy upevňovat. V neharmonickém aspektu na Jupitera však podléhá žárlivosti, zveličuje všechno, přehání a dělá si nárok na vše. V nitru pak prožívá "peklo", citově strádá, a ničí se tím, že se ji nedostává to, co chce. Přistupuje pak k manipulaci a její láska se může náhle změnit v nenávist.

Ve vztahu k penězům a hmotě si máme dávat nyní pozor na tendenci podlehnout adventnímu shonu a "zvyklostem" hodně utrácet, nakupovat, honit se, jen abychom cítili hojnost a daly najevo, co si všechno můžeme dovolit a na co máme.

Jsme ale vedeni ke změně a nehledat štěstí a hojnost v movitých věcech. Soustřeďme se více na štěstí vnitřní, na soulad a pohodu mezi lidmi, obdarovávejme se navzájem hlavně úsměvem, vstřícností a pomocí. Potěšme ty, co strádají nebo jsou nemocní. Adventní čas je o klidu a usebrání. O očistě naší duše a uzdravení vztahů s druhými.

Vesmír nás vede cestou nenáročnosti, jednoduchosti, hospodárnosti a vděčnosti. Planeta Merkur v Kozorohu v harmonickém aspektu k Jupiterovi bude dbát na to, aby zvítězily v naší hlavě pozitivní myšlenky, a abychom se zaobírali jen tím, co je podstatné a co můžeme změnit a ovlivnit.

Požehnanou druhou adventní neděli.

Mír do vašich srdcí

Eva

Ticho a klid

Kdykoli je kolem vás ticho, naslouchejte mu. Vnímejte je. Věnujte mu pozornost. Naslouchání tichu vyvolává ticho ve vašem nitru, neboť ticho lze vnímat jedině skrze ně samé.
Všimněte si, že když vnímáte ticho, na nic nemyslíte. Uvědomujete si, ale nemyslíte.


 "Ticho promlouvá" Eckhart Tolle