4.3. - 10.3.2024

04.03.2024

Na začátku týdne nás může planeta Venuše v kvadratuře na Uran ponoukat k touze prožít něco neobvyklého, nevšedního až bláznivého. Může také vzrůstat potřeba změnit svůj vzhled, šatník, pořídit si něco originálního, i třeba extravagantního. Je třeba ale dávat pozor, abychom neutratili víc, než jsme měli v plánu a nekupovali zbytečnosti. Vztahy budou vystaveny zkoušce, vzroste vášeň, nevázanost, nezávislost a touha po milostném dobrodružství. Některé vztahy se mohou náhle rozpadnout.

Koncem týdne budeme pod vlivem planety myšlení a komunikace Merkurem, který se spoji ve znamení Ryb s planetou Neptun. Přináší myšlení s bohatou fantazií, mnoho vizí a tužeb, budou k nám promlouvat sny, zesílí empatie a intuice.

Ovšem varuje nás také před honěním se za nějakým ideálem, před úniky z reality v podobě užívání drog, alkoholu a podobných návykových látek. Můžeme podléhat sebeklamu, lichotkám i nepoctivosti druhých lidí. Nutné bude se koncentrovat na tady a teď.

Čeká nás i velmi dynamická konstelace kolem víkendu, o kterou se postará Mars ve Vodnáři v nepříznivém aspektu s Uranem v Býku. Ovlivní průběh nastávajícího novoluní v Rybách. Provokuje k rebelii, odporu, aroganci, agresi, k náhlé změně zavedeného, k nezodpovědným a neuváženým činům. Pohlídat bychom si měli roztěkanost, spěch a prudkost. Hlubokým dýcháním se můžeme zklidnit a nereagovat na první dobrou. Využijme spíše této energie ke zkoumání toho, čím sami sebe omezujeme a co vše nám brání cítit se svobodněji. Uvědomme si všechna lpění a všechny výmluvy, kterými se spoutáváme, a odpusťme si. 

Novoluním v Rybách, které nastane v neděli 10.3.2024 v 9,59 hodin, se rozloučíme s tímto týdnem. Slunce a Luna budou ještě v aspektu na Černou lunu v Panně.

Jako každé novoluní, tak i toto nám dává šanci k novým rozhodnutím a začátkům. Tentokrát se to bude týkat schopnosti odevzdávat vše do vůle Boží, vesmíru, vyšší inteligenci, zdroji,…..schopnosti nechat odplout svou temnou minulost. Stát se Láskou, milovat bezpodmínečně sebe a druhé. Praktikovat ve svém životě soucit, pokoru a Odpuštění. 

Energie Novoluní nám nabízejí možnost pocítit, že jsme Boží podstaty, že jsme Božstvím, Láskou. Musíme ovšem vystoupit z role oběti a z pocitů viny, které brání tomuto uvědomění (Slunce, Luna sextil Uran).

Černá luna v Panně, představitelka karmy, ovlivní toto novoluní. Obrátí naši pozornost k očistě našeho těla a mysli. Vyzve nás, abychom změnili úhel pohledu na nemoc a léčení. Poučí nás o tom, že naše zdraví závisí na spolupráci naší mysli, duše a těla. Buďme sami sobě léčitelem, naslouchejme svému tělu a hledejme duchovní příčiny nemocí. Zároveň nám ukáže, jak je nutné dát do rovnováhy každodenní řád, plnění povinností, disciplínu s uměním nechat věci volně plynout. 

Probíhá doba celkového uzdravování a léčení (Chiron konjunkce Severní uzel v Beranu).

Je třeba přijmout zodpovědnost za své zdraví.

Mír do vašich srdcí.

Eva

Věci se často začnou dařit ve chvíli, kdy je necháme plynout.

"Afirmace", Jan Menděl