4.5. - 7.5.2023

04.05.2023

V pátek 5.5.2023 nastává v 19,34 hod. magický Úplněk ve Štíru. Jeho působení je obzvlášť zesíleno polostínovým zatměním Luny ve Štíru.

Úplněk probíhá na ose mezi znamením Štíra a Býka.

Zavede nás do hlubin našeho podvědomí, kde mohou vězet naše nezpracované pocity a zážitky. Nedivme se tedy, pokud budeme v tyto dny citlivější a budeme prožívat velmi intenzivně své emoce a nálady. Úplněk vynese na světlo to, co potlačujeme, co skrýváme uvnitř a s čím nechceme být v kontaktu. Většinou to jsou nejrůznější obavy a strachy, ať už se týkají oblasti vztahů, peněz, sexuality nebo zdraví. Máme tendenci se odvracet od toho, co je nepěkné, ošklivé, temné, nepřijatelné, nahánějící strach. Naším úkolem je ovšem přijmout tyto stavy, přiznat si je, prožít je a nechat odejít. Abychom byli celiství, je třeba přijmout obě stránky naší povahy, našich činů a emocí.

Vítejme tento čas proto, abychom si udělali úklid v sobě i vně nás, a rozloučili se s tím, co nás tíží, trápí a ubližuje nám.

Klíčem je ODPOUŠTĚT sobě i druhým.

Díky energiím tohoto úplňku můžeme být více unavení, bez energie, proto si neplánujme žádný náročný program. Více odpočívejme a zastavme se, protože jedině tak můžeme být pozorovali toho, co se v nás odehrává, porozumět tomu, a pracovat s tím. Pokud dobře zpracujeme své pocity a myšlenky, dostaví se naopak více energie, kterou můžeme využít ve svůj prospěch. 

Na druhou stranu, nás Slunce v Býku nabádá k tomu, abychom neulpívali dlouho a zbytečně v temných hlubinách naší duše, netrápili se, nerozpitvávali své problémy do nekonečna a neutápěli se v krizích. Naopak bychom si měli uvědomit a vnímat, kolik krásy je všude kolem nás, pro co stojí žít, co všechno je hodné obdivu a ocenění. Jak zásadní je život budovat, a ne ho ničit.

Díky úplňku si máme uvědomit, jak je důležité spojit oba světy, praktický, hmotný a svět ducha. Nestranit jen jednomu. V každém okamžiku našeho bytí se věnujme tomu, co můžeme udělat teď a tady, proto, abychom se cítili lépe a naplnění. Budujme své vztahy tím, že se zbavíme různých domněnek, vztahovačnosti, žárlivosti, majetnických postojů, připoutanosti, stavů oběti, či pocitů viny.

Různé situace kolem nás i naše reakce na ně, mohou vznikat velmi rychle, nahodile a neočekávaně, tak jak naznačuje Slunce v Býku v konjunkci s Uranem. Vše na čem lpíme se může v okamžiku změnit. Vyvarujme se ukvapených rozhodnutí.

Z celospolečenského hlediska může dojít k překvapivým a nečekaným událostem, výkyvům počasí, šokujícím zprávám.

V neděli 7.5.2023 kolem 16,30 hod. vstoupí již Venuše do znamení Raka, a setrvá v něm do 5.6.2023.

Žijme, milujme, tvořme a oceňujme. 

Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

Milosrdenství -abyste v sobě mohli rozvíjet milosrdenství, odpusťte sobě i všem kolem vás.

Buďte velkodušní, spatřujte v druhých to dobré a předpokládejte, že jsou nevinní.

Otevřete se soucítění, ale především sáhněte po moudrosti nacházející se ve vašem nitru, která rozpoznává Božství v každé bytosti.

Když svůj přístup k druhým zjemníte milosrdenstvím nabídnete jim tak milost.

Budete kolem sebe šířit mnoho světla, radosti a svobody, jež umožní druhým najít to dobré i v sobě.

Andělé milosrdenství vám nabízejí možnost odstranit bolest nebo potíže. Přijměte to s vděčností.

Afirmace: Jsem milosrdný/á.