6.11. - 12.11.2023

07.11.2023

Dle úrovně našeho vědomí zaujímáme postoj vůči, lidem, energiím, planetám, situacím, které prožíváme nebo k tomu, co se odehrává v našem nitru. O tom v kurzu:  "Objev v sobě sílu planet"    https://www.evaprokopcova.cz/sila-planet-v-nas/

V tomto týdnu bude třeba velké obezřetnosti, disciplíny a sebe kontroly a bude velmi záležet na tom, jak budeme situace vyhodnocovat.

Slunce ve Štíru se dostává do širší konjunkce s planetou Mars a zároveň do opozice na Urana do Býka. Přesný orbis nastane na Novoluní ve Štíru 13.11.2023 v 10,27 hodin.

Jedná se o konstelaci, která na nižší úrovni vědomí vede člověka k agresivitě, násilí, urvat vše jen pro sebe, ničit, vítězit bojem i zabíjet. V tomto případě necháváme za sebe jednat naše emoce, touhy, chtíče a instinkty. Můžeme být svědky nárůstu bojů, střetů, tlaků, nečekaných zvratů, neuvážených činů a otřesů ve světě.

Můžeme však této energie využít konstruktivně, být podnikaví, aktivní, houževnatí, s odvahou jít za svými záměry, věnovat se sebepoznání, postavit se problémům čelem. Přebytek energie vložit do sportu, do nějaké své vášně. Pohlídejme si netrpělivost, egoismus, zbrklost a sklony k manipulaci. Nepouštějte se do žádných náročných debat, nic nerozhodujte. 

Vesmír nás nabádá ke změně. Neutápět se v emocích, bolestech, nepitvat se v nich donekonečna, Velkým nebezpečím je, živit v sobě křivdy a neodpouštět.  Důležitou roli hrají naše hodnoty, které vyznáváme. Pomohou nám poodejít od toho, co pro nás hodnotou není, a nasměrovat se na to, co nás posiluje, co nás baví, čemu věříme a dává nám to smysl, co zkrášluje náš charakter a posiluje Ducha. Stěžováním, fňukáním a věnováním pozornosti na to kde je nedostatek, kde a co nefunguje dle našich představ, co nám chybí, co nemáme a chtěli bychom mít, se dostaneme do slepé uličky. 

Dle zákonitostí vesmíru platí, že to, co nosíme v sobě a vyzařujeme, to si také přitahujeme zvenčí. Proto buďme aktivní uvnitř sebe, pracujme na sobě. Dávejme si děje do souvislostí (Merkur trigon Neptun). Povznesme se nad rozum a mysleme srdcem. Možná zjistíme, že to co prožíváme uvnitř sebe se velmi podobá tomu, co vidíme kolem sebe. Každý jsme součástí celku, jednoty, a tak velmi záleží na tom, co vysíláme do kolektivního vědomí. Přijměme zodpovědnost!

Sabiánský symbol pro planetu Uran:

Bílá holubice letí nad rozbouřeným jezerem. Duchovní inspirace, která by nás mohla vést ke spáse, jestliže bude naše víra živá a čistá.

Pod vlivem sextilu Merkura v Panně s Plutem v Kozorohu můžeme poodkrýt nějakou záhadu nebo objasnit zapeklitou situaci. Porozumět svým emocím a mít nad nimi kontrolu.

8.11.2023 vstoupí Venuše do znamení VAH. Povede nás cestou diplomacie, usmíření, harmonie a lásky.  Nemá ráda konflikty a boj, je to mírotvůrce, upřednostňuje spolupráci a vyjednávání. Bude podporovat činnost všech umělců.

Merkur se přesune do znamení Střelce v pátek 10.11.2023 a hned vytvoří nepříznivý aspekt se Saturnem v Rybách. V našich myšlenkách může převažovat smutek, tíseň, bolest, pocity strachu a nedostatku. V dopravě se může projevit víc nehod, překážek a různých problémů. Někdy ani netušíme, jak je dobře, že nám třeba uletělo letadlo nebo ujel vlak.  

Neklesejme na mysli.

Mír do vašich srdcí

Eva

Mimo racionální mysl 

Příštím krokem lidské evoluce bude překonání hranic myšlení. To je náš nejdůležitější úkol.

Samozřejmě to neznamená, že bychom měli  přestat myslet, ale že bychom se s myšlením neměli ztotožňovat.


"Ticho promlouvá" Eckhart Tolle