6.6. - 12.6.2022

06.06.2022

Planeta Saturn ve znamení Vodnáře se nám od neděle dostala do zpětného chodu. Její retrográdní pohyb bude trvat do 22.10.2022.

Saturn je naším přísným učitelem a vede nás vždy cestou učení se trpělivosti, zodpovědnosti a pokory přes různé překážky v životě jako zdroje našeho růstu.

Retrográdní Saturn nás vrátí do situací, které jsme již prožili, abychom si uvědomili proč jsme danou situaci museli prožít a co jsme se tím měli naučit. A protože se nachází Saturn ve Vodnáři, týká se to naší schopnosti či neschopnosti se umět osvobodit, odpoutat se od něčeho, co nás svazuje, v čem se necítíme dobře a co už nám neslouží. Ukáže nám, kde stále na něčem lpíme, kde jsme zaseklí, v čem se nedokážeme posunout dál.

Především však, kde naše mysl není schopna opustit staré navyklé způsoby uvažování a komunikace, a podléhá pak pesimismu, smutku, kritice a nejrůznějším obavám a strachům.

Saturn nám dá možnost rozlišit, co je svoboda a co už svoboda není, uvědomovat si, zda se cítíme svobodní či nikoliv a proč. Budeme testováni zda dokážeme v rámci svobody přijmout i zodpovědnost.

Zvládnout všechna tato témata nám pomůže konstelace, kdy Merkur vytvoří trigon s planetou Pluto v zemských znameních Býka a Kozoroha. Můžeme najít jádro problému, a odpovědět si na různá proč. Můžeme obdržet informace, které byly utajovány a zkreslovány. Je to i vhodná doba pro realizaci obchodních dohod a finančních jistot.

Další konstelace pocítíme koncem týdne.

Planeta Mars se dotkne našich hlubokých zranění, když bude v konjunkci s Chironem v Beranu. Vyzve nás k léčení takových témat, jako je schopnost prosadit se, být odvážný, samostatný a umět přijmout sám sebe.

Černá luna v Raku v napěťovém aspektu s Jupiterem v Beranu varuje před nárůstem citlivosti, přecitlivělosti a sobectví  v citové oblasti a v rámci vztahů v rodině, nebo přinese  starostí kolem bydlení.

Venuše, která se nachází ve znamení Býka se potká s Uranem. Přináší jiskření do vztahů, zamilovanost, flirt, nové lásky, které ovšem nemusí mít dlouhého trvání. Do stávajících vztahů vnáší více svobody, uvolnění, ohleduplnosti a toleranci. U nefunkčních vztahů může dojít i k rozchodům. 

Pro nás ženy i muže je tu příležitost k tomu, abychom projevili svou osobitost, svůj vkus, odlišnost, ať už se to týká našeho vzhledu, módy, bytového zařízení, bydlení nebo naší tvořivosti. Pro umělce je to výborná konstelace k vytvoření originálního díla. 

Odpoutejme se od zbytečných starostí, nedělejme si život těžší než je. Užívejme si život v radosti a hojnosti, který nám sám život nabízí. 

V rámci finanční situace můžeme očekávat zvraty ve vývoji a překvapení. Mnoho lidí přehodnotí svůj žebříček hodnot.


Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 OSLAVY - nyní byste v každém dni měli hledat radost, potěšení a kouzlo a veselit se z nich.

Když oslavujeme pomíjivé a přechodné události života, je to vlastně náš způsob, jak za ně děkujeme, a naši andělé se přitom radují s námi.

Oslavujte s druhými, kdykoli je to možné, protože energie znásobená smíchem a lehkostí přitáhne mnoho andělů, kteří přidají svá požehnání. Oslavy vás šťastně sblíží s druhými.

Andělská moudrost vám připomíná, abyste si vážili všech věcí v životě, ať už velkých, či malých.

Najděte si něco, co byste mohli oslavit hned teď.

Afirmace : Celý můj život je jednou velkou oslavou.