6.9. - 12.9.2021

06.09.2021

 V úterý 7.9.2021 ve 2,51 hodin nastává NOVOLUNÍ v PANNĚ. Znamená to, že Slunce a Luna se nacházejí na stejné stupni tohoto znamení. Oběma světlům (Slunce a Luna) jde o totéž, o zdraví a o uvědomění si toho, že naše zdraví je propojeno úzce s naší psychikou, s tím, jak prožíváme každičký den, a že máme zdraví ve svých rukách.

Novoluní nás vybízí si klást otázky: Stravuji se tak, aby to prospívalo mému tělu? Dopřeji si dostatek odpočinku a spánku pro regeneraci? Mám ve svém denním programu pravidelnost nebo chaos? Umím odložit mobil a jít spíš do přírody? Je moje mysl nástrojem pro to, abych díky ní podpořila ozdravné procesy v těle? Dokáži rozlišovat, co je pro mne užitečné a co ne? Pracuji nárazově nebo pravidelně? Pracuji dle svých možností nebo se přetěžuji? Jaká jsou má přesvědčení?

Novoluní ukazuje na velmi úzké propojení těla a mysli. Věnujte svým myšlenkám velkou pozornost, všímejme si toho co čteme, co posloucháme, jakým druhem informací se zaobíráme, jakými lidmi se obklopujeme, čemu věříme. Stěžujeme si neustále nebo se umíme radovat z každé chvilky.

Toto vše nás ovlivňuje a my máme možnost v tom mnohé změnit. Záleží jen na našem rozhodnutí. A právě Nov nám umožňuje si udělat takovou bilanci a nastolit změny směrem ke zdraví a větší svobodě. Odstartovat nové období, ve kterém napravíme vše, co nám dosud komplikovalo život a mělo negativní vliv na stav našich orgánů a těla. Je k tomu zapotřebí zdravá sebeanalýza a naslouchání svému tělu. Pokud máme nějaké zdravotní problémy, nahlédněme to knih, ve kterých se dozvíme, co nám tělo říká, a jak ho můžeme podpořit.

Novoluní v Panně je podpořeno krásným trigonem na planetu Uran v Býku, který nás k takovým změnám přímo vybízí. Nejen o něčem přemítat, ale především to prakticky dělat. Vede nás ke změně priorit a ke svobodě. Jakoukoliv práci se učme vnímat jako službu Bohu.

V tomto čase je vhodné se věnovat praktickým a pracovním činnostem, zkrášlování, léčebným a ozdravným procesům těla i ducha. Nebude chybět energie k dosažení našich cílů, k práci, která si vyžaduje trpělivost a pozornost k detailům (Mars v trigonu na Pluto).

V pátek 10.9.021 se už přesune planeta Venuše do znamení Štíra. Vztahy budou intenzivnější, emocionálnější a osudovější. Můžeme si vybrat, zda vztah k někomu prohloubíme, nebo bude předmětem sporů o moc a plný manipulace.

Rozvíjejme v sobě milosrdenství.


Mír do vašich srdcí

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

Milosrdenství -abyste v sobě mohli rozvíjet milosrdenství, odpusťte sobě i všem kolem vás.

Buďte velkodušní, spatřujte v druhých to dobré a předpokládejte, že jsou nevinní.

Otevřete se soucítění, ale především sáhněte po moudrosti nacházející se ve vašem nitru, která rozpoznává Božství v každé bytosti.

Když svůj přístup k druhým zjemníte milosrdenstvím nabídnete jim tak milost.

Budete kolem sebe šířit mnoho světla, radosti a svobody, jež umožní druhým najít to dobré i v sobě.

Andělé milosrdenství vám nabízejí možnost odstranit bolest nebo potíže. Přijměte to s vděčností.

Afirmace: Jsem milosrdný/á.