8. - 14.11.2021

08.11.2021

Štíří energie stále houstnou a nabývají na síle. Je tu týden, který na nás klade větší nároky. Planety Mars a Merkur, které procházejí znamením Štíra se dostávají do konjunkce a společně vytvářejí napěťový aspekt, kvadraturu, s planetou Saturn ve Vodnáři.

Když se spojí Mars s Merkurem ve Štíru, přináší to velký zájem o informace, zejména o ty, které něco odhalují a objasňují. Mysl je velmi bystrá, aktivní a má tendenci po něčem pátrat, hodně přemýšlet, vysvětlovat, a to velmi do hloubky. Vidí věci jasně, ale ne shovívavě. Nechybí odvážnost, energičnost a houževnatost. Ovšem pokud tyto dvě planety se dostávají do napětí se Saturnem, může to svádět k větší kritičnosti, hádkám, násilí, sarkasmu a bezohlednosti, intrikám a postranním úmyslům. Dávejme si pozor na ostrý a jedovatý jazyk, kterým můžeme hodně druhým ublížit. Zde platí, že slovo už nemůžeme vzít zpět. Svůj emoční jed neházejme na druhé.

Objeví se silná manipulace slovem, pravda bude zametána pod koberec.

Není ani žádoucí, abychom destruktivní Štíří energii obraceli proti sobě ve formě sebe ničení. Snadněji v těchto dnech můžeme spadnout do beznaděje, strachu, utrpení a agrese, pokud bychom se neustále točili ve svých nevědomých emocích a živili tím své ego. Náročným dnem tohoto týdne bude zejména středa, kdy se do hry zamíchá i Luna ve Vodnáři v konjunkci se Saturnem.

Opakem Štíří energie je znamení Býka, jehož energie nám podá pomocnou ruku, abychom se neutopili v moři destruktivního počínání. Zaobírejme se krásou, tvořme něco co nás baví, co nás povznáší, poslouchejme hudbu, zpívejme si (Mars sextil Venuše). Choďme do přírody a obdivujme paletu barev. Sextil harmonizuje vztahy mezi mužem a ženou.

Procházíme učením, které nám pomáhá přejít od ničivých, temných a násilných energií k Lásce, radosti, stabilitě a uctívání krásy. Učíme se Přijetí - přijmout sebe, druhé a situace takové, jaké jsou. Je na každém z nás, kterou energií se budeme obklopovat.

Slunce bude koncem týdne navazovat příjemný aspekt s Neptunem, ovšem i kvadraturu s Jupiterem. Máme si dát pozor na to, zda něco příliš nehrotíme, nezveličujeme, zda nejsme nenasytní a nechceme příliš. Pokud to zvládneme, přichází pomoc od Boha ve formě ochrany a požehnání. 

Děkujme za všechny dary, kterých se nám dostává.


Mír do vašich srdcí.

Eva


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

Archanděl Michael

Když se vám dostane požehnání v podobě této andělské karty, jste vedeni k tomu, abyste archanděla Michaela požádali o ochranu, pomoc a sílu.

Posílí vaši schopnost řešit problémy, a proto ho požádejte, ať svým mečem přetne emoční vazby, které vás poutají k lidem, bezvýchodným situacím či vzpomínkám na minulost. Potom ho požádejte, ať vás naplní silou a láskou.

Ochrání vás před destruktivmími myšlenkami, emocemi a činy druhých.

Archanděl Michael pracuje v modrém paprsku, který přináší sílu a odvahu.

Je pánem všech andělů, vynikajícím bojovným duchem. V jeho světle se budete cítit bezpečněji, získáte větší sebedůvěru, energii i sílu.

Afirmace: Mám sílu a archanděl Michael mne chrání.