8.8. - 14.8.2022

08.08.2022

 Procházíme obdobím tzv. Lví brány, jejíž energie vrcholí v pondělí 8.8.2022 a která bude působit ještě pár dní po.

Je to brána, energie, která nás učí zářit, nikoli vně, ale uvnitř. "Žít v srdci".

Odpovídá tomu znamení Lva a jeho vládce Slunce. Bude na nás vyvíjen tlak, abychom očistili naše zavřená a bolavá srdce od všech bloků Ega, jako je pýcha, sobectví, neláska, sebestřednost, nadřazenost, domýšlivost a povýšenost. Pocitu, že jsme něco víc než druzí, zejména pokud vlastníme všechna ta pozlátka moderní doby a libujeme si v luxusu.

Je třeba zahojit srdce, "říct co mám na srdci", čím se trápím, a propustit to.

Každý z nás je jedinečný a naším úkolem je najít tuto jedinečnost našeho Slunce a být "pánem" svého života. Kultivovat svůj charakter.

Lví brána nám pomáhá k tomu, aby do našich srdcí proudila srdečnost, láskyplnost, statečnost a velkorysost. Otvírá nás tvořivosti a učí nás dávat přednost laskavosti před arogancí.

Součástí Lví brány je hvězda Sírius, která tvoří konjunkci s Černou lunou ve znamení Raka. Projde s námi naše karmické lekce a přivede nás k duchovní cestě.

Tak jako je Slunce středem naší sluneční soustavy, tak i naše duchovní srdce je naším středem. V našich srdcích sídlí naše Božství, Božská jiskra, kterou je třeba neustále aktivovat, protože nás chrání a dodává sílu. Vede nás formou odpuštění k zbavování se nejrůznějších strachů, pocitů viny a pocitů oběti. Odměnou nám je vnitřní klid a harmonie.

Co je třeba očistit jsou i naše vztahy. Začátkem týdne působí konstelace Venuše v Raku v opozici s Plutem. To nás vede k novému pohledu na soužití s partnerem, na rodinné vztahy a vztahy s ostatními lidmi. Ke zkoumání našich emocí. K uvědomění si, co vztahy narušuje a co brání vzájemnému souladu. Konstelace se týká i peněz a majetku. Učíme se hledat cesty, jak zvládat hmotné krize.

Venuše se ve čtvrtek přesune do znamení Lva, a tím začne proudit do vztahů více lásky a tvořivosti.

Co na nás čeká za výzvu je Slunce v kvadratuře na Uran a v opozici na Saturna. Nesnadná konstelace, plná napětí, zvratů, tíhy, strachů i starostí. Pomůže nám umět zareagovat na změny a přijmout zodpovědnost za sebe. Nelpěme na starém. Tvořme nové.

Úplněk ve Vodnáři nastane v pátek 12.8.2022 ve 3,35 hodin. A doprovází výše uvedené konstelace. Bude nám ukázáno, jaké vlastnosti nám brání v naší osobní svobodě a životě v lásce. Úplněk zvýrazní nutnost i potřebu návratu k přirozenějšímu způsobu života a zbavení se všech dogmat.

Kreativita je největším projevem svobody.

Mír do vašich srdcí.

Eva


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 VÍRA

Víra je natolik mocná, že přenáší hory.

Andělská moudrost vám však připomíná, abyste nevěřili slepě lidem ani situacím.

Používejte zdravý rozum a rozlišovací schopnost a nikdy se nevzdávejte své moci ve prospěch druhých. Místo toho věřte v sebe a ve vyšší síly.

Modlete se vyrovnaně, zakotveni ve svém klidném, moudrém středu, a vězte, že co žádáte, vám bude dáno. Jednejte, jako by tomu již tak bylo. To je víra.

Rada vašeho anděla zní, abyste více věřili v Nekonečné.

AFIRMACE: Věřím v pomoc Vesmíru.