9.10. - 15.10.2023

10.10.2023

Týden, který je před námi, je plný výzev a zkoušek.

Jak si vedeme ve vztazích prověří planeta Venuše, která se přemístila do znamení Panny, a která je stále ještě ovlivněna Černou lunou a opozicí na Saturna. Do našich vztahů se tudíž přimíchávají karmické lekce, aby byla zachována harmonie a celistvost v rámci Zákona karmy- příčiny a následků: "Co zaseješ, to sklidíš."

Venuše v Panně přináší více pokory, poctivosti a citové stability. Vede nás ke zkoumání a analyzování vztahů, což může být na jednu stranu velkým přínosem a uvědomění si toho, proč vztahy fungují tak jak fungují, a co můžeme udělat pro jejich zlepšení. Je to především přijetí zodpovědnosti za to jak tvoříme mezilidské vztahy v současnosti, ale i přijetí zodpovědnosti za naši dávnou minulost, za karmické lekce. Nepochopením této konstelace by bylo hledat chyby na druhých a označovat je za viníky.

Slunce ve Vahách uzavírá opozici se zraněným léčitelem Chironem. Posvítí nám na naše hluboká zranění a ukáže cestu k přijetí a míru v nás.

Agresivní a boje chtivé tendence, na které jsem upozorňovala koncem minulého týdne, se nepodařilo ve světě zvládnout, a propukly naopak v útok na Izrael.

Planeta Mars již ale opouští znamení Vah a přejde ve čtvrtek 12.10. do znamení Štíra. Boje a násilí mohou být dále touto energií u nevědomých lidí podporovány. Zvedne se vlna emocí.

Každý z nás je vystaven takovýmto náročnějším vesmírným konstelacím, je však třeba je vnímat jako upozornění, nikoliv jako danou věc. Jsou to výzvy k tomu, abychom v nich obstáli a nepropadli jejich negativním dopadům.

Proto konstelace Mars v trigonu na Saturna volá po moudrém řešení, po ukončení bojů, jak ve světě, tak v nitru každého z nás. Tím, že uzdravíme své hluboké emoce, vnitřní zranění a převezmeme za ně zodpovědnost.

Využijme silných stránek Marse ve Štíru a zmobilizujme v sobě mocné duševní síly, odvahu, houževnatost, vytrvalost a odhodlání odvrátit nepřízeň a krize.

V sobotu 14.10.2023 v 19,55 hodin. nás čeká Novoluní ve Vahách včetně zatmění Slunce. 

SABIÁNSKÝ SYMBOL:

Dítě šťastně pozoruje ptáky, kteří pijí z fontány.

Štěstí vycházející z naivní, avšak čisté empatie živené duchovními silami. Starostlivost.

Je to zpráva pro nás, abychom byli jako děti, hravé, tvořivé, nezatížené naši myslí. Abychom byli pozorovateli těch úplně obyčejných věcí v každodenním životě a dokázali se z nich radovat. Obdivovat krásu kolem nás a vědomě se ladit na to, co nám přináší příjemné pocity a emoce.

Novoluní ve Vahách se týká především jakéhokoliv vztahu, který navazujeme s kýmkoliv a s čímkoliv. Nejedná se tedy jen o vztahy milenecké a partnerské, ale i o vztahy k dětem, rodičům, obchodním partnerům, o vztahy mezi národy, o spolupráci s lidmi např. v prodejnách, na ulici, při jízdě v autě, na poště, na pracovišti, u lékaře apod.. Vztahem je také náš vztah k sobě, přírodě a ke zvířatům.

Disharmonie se projevuje závislostí jedné strany na druhé.

Vztah je o dvou protikladech, a je naším úkolem tyto dvě misky vah, dávat do rovnováhy.

Zamysleme se nad tím, kde se nám daří tvořit harmonii a kde to naopak vázne. Je v našich vztazích v rovnováze cit i rozum? Jak spolupracují tyto dvě složky uvnitř nás?

Novoluní včetně zatmění Slunce nám dává možnost odstartovat novou část našeho životě, s vědomím toho, že chceme tvořit lásku, krásu, radost, porozumění, mír a soulad.

Nejprve je však nutné pročistit ve svém nitru vše, co tomu brání. Naši přebujelou mysl a emoce. K tomu je zapotřebí rozhodnost, aktivita a odvaha.

Buďme sami sebou a v harmonii.

Mír do vašich srdcí

EvaPříroda

Poslouchejte zvuky přírody - šustění listů ve větru, šumění deště, bzukot hmyzu, zpěv ptáků za úsvitu. Naslouchejte celou svou bytostí. 

Pod hladinou zvuků je něco většího: posvátnost, již nelze pochopit myšlením.

"Ticho promlouvá" Eckhart Tolle