1.3. - 7.3.021

01.03.2021

Začátek měsíce března nás přivádí do období, ve kterém bude hrát velkou roli naše schopnost chápat, komunikovat, rozlišovat, třídit informace a zvládat naši mysl.

Zatímco naše Slunce a Venuše, procházející znamením Ryb, nás nabádají k soucitu, laskavosti, pomoci bližnímu, k bezpodmínečné lásce, k přijetí a smíření, tak naše mysl je opačného mínění. Merkur ve Vodnáři je v negativním aspektu s Černou lunou, tudíž s naším Egem, a stále nás ponouká k nespokojenosti, vzdoru a nesmiřitelnosti. Cítí se omezený a nesvobodný.

Mějme na mysli, že svoboda je vnitřní stav.

Situace, ve které se nyní nacházíme je velkou lekcí pro naší mysl. Stále k nám proudí znepokojující informace, které nás velice zasahují a dávají vzniknout negativním projevům naší mysli.

Ano, taková je nynější vnější realita a je třeba ji přijmout. My ale máme schopnost využít své mysli k tomu, aby nám v dobrém sloužila, a abychom si s její pomocí nastavili jiný, svobodnější vnitřní svět a svůj postoj k vnějším událostem. To, co nemůžeme sami změnit, tím se netrapme, ublížili bychom jen sami sobě.

O pomoc můžeme požádat Boha, Vesmír, bytosti světla a nechat se vést ....


Modlitba : 

Za dar rozlišování

,,Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které

změnit mohu. Dej mi trpělivost, abych snášel

věci, které změnit nemohu. A dej mi

moudrost, abych obojí od sebe odlišil".

(Fridrich Öttinger)


Jupiter ve Vodnáři v konjunkci s Merkurem nám říká, abychom pochopili smysl současného dění a toho, jakou učební látku máme zpracovat. Abychom se seznámili s vesmírnými zákony.

Nic se neděje náhodou! Myšlenka a slovo má neskutečnou sílu, je to tvořivá energie. Co si myslíme, co říkáme a čemu věříme, to se děje. Pokud chceme situace změnit, mysleme na všechno s láskou, s optimismem a odpuštěním a vírou ve změnu.

Možná si neuvědomujeme, že odpor, vztek, hněv a protiakce nemohou přinést nic pozitivního. Naopak posilují to, proti čemu bojujeme, ať už je to nemoc, viry, vláda,... Pokud se rozčilujeme a kritizujeme někoho, zbavujeme se své vlastní síly a posilujeme energii toho druhého. Tím vlastně vytváříme pravý opak toho, co chceme. Pokud si vypěstujeme svobodu uvnitř sebe, budeme ji tvořit i ve vnějším světě, a to je klíč k současné situaci!!

Znamení Ryb je posledním znamením zvěrokruhu, které už od nás vyžaduje duchovní, láskyplný přístup k životu, moudrost, shovívavost a změnu postojů.

Vždy záleží na tom, na co a kam zaměříme svou pozornost a s jakou myšlenkou v hlavě.

Planeta Mars přechází ve čtvrtek 4.3.021 do znamení Blíženců, kde setrvá do 23.4.021. Tím rozproudí naší intelektuální mysl, potřebu sdílet, komunikovat, psát ale i se pohybovat a něčemu se přiučit.

Buďme poslem dobrých zpráv ! 


Mír ve vašich srdcích.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

PŘIZPUSOBIVOST- život je plný změn a překvapení. Andělé vás vedou k tomu, abyste plynuli s proudem, protože vzdorujete-li mu, vytváříte tím problémy.

Požádejte svého anděla, ať vám pomůže otevřít se novým myšlenkám a příležitostem.

Když přimete možnost, že existují i jiné způsoby řešení, otevřou se před vámi dveře, které jste doposud neviděli, a změnami projdete snadno.

Na každý problém existuje řešení. Dívejte se na věci očima lásky a očekávejte to nejlepší, a životní síla vámi bude volně plynout.

Budete se cítit zdraví a plní sil a budete mít přístup k potřebným zdrojům i k moudrosti v sobě, která vám pomůže zvládnout období změn.

Afirmace: Jsem svobodný/á/ a otevřený/á/ všemu novému