10.6. - 16.6.019

11.06.2019

Působí ještě aspekty z minulého týdne a platí "Nepřehánět a žít v pokoře!"

Stále se můžeme ještě zmítat ve zmatcích, které nám předkládá naše mysl. Silně ji ovlivňuje naše nevědomí se všemi emočními zážitky a prožitky z minulosti. Jde o velmi emočně napjatý týden. Stačí jedno slovo a je zle. Hrozí velká přecitlivělost na podněty zvenčí. Díky tomu se dostáváme snadno do pocitu oběti, chudáka, ublížení, zklamání a nejrůznějších domněnek. Proč? Protože nejsou uspokojeny naše potřeby. Výsledkem je podrážděnost, náladovost, hádky, trucování, hněv, prudké reakce. Zobrazí se naše dětinské chování v oblasti, kde nejednáme moudře a vyspěle.

Je rozehrána osa Raka a Kozoroha :

Přecitlivělá a emoční energie Raka, (v níž jsou planety Merkur v konjunkci s Martem), kterou můžeme přirovnat k chování dítěte, se dostává do rozporu s přísným a chladným Kozorohem, tedy rodičem (planeta Saturn v konjunkci s Plutem). Přísného a dominantního rodiče nezajímají žádné emoce dítěte, vyžaduje poslušnost a plnění zadaných úkolů. Dítě se nemůže prosadit, naplno projevit co cítí, a buď se uzavírá do sebe nebo svou frustraci dává najevo ven. Rodič je ve stresu, má pocit, že selhává. Pesimismus, frustrace, apatie, nedorozumění. Jakou roli hrajete Vy?

Vesmír radí (Mars a Merkur v trigonu na Neptun), že cesta z toho ven je vytvářením prostředí, které je plné důvěry, lásky, zázemí, pochopení, vcítění se do druhého a uznání emocí svých i druhých. Zafunguje to, když projevíme vstřícnost, ohleduplnost, laskavost. Milé slovo, pochvala a uznání udělá divy.

Pod vlivem Merkura v konjunkci s Marsem v opozici na Saturna může vzrůstat napětí mezi rodiči a dětmi, mezi zaměstnanci a autoritami, mezi lidem a vládou apod.. Je třeba zvýšené opatrnosti na cestách. Může docházet k prodlevám a potížím v dopravě a různým kolapsům. Rozmyslete si dobře, než něco řeknete. Slova jdou těžko vzít zpět. 

Merkur a Mars v Raku v trigonu na Neptun posiluje rodinné vazby, soucit, sounáležitost a vzájemnou pomoc. Přináší pohotové myšlení, rozhodnost a zesílenou intuici. Tuto konstelaci uvítají zejména i umělci.

Venuše vstoupila do Blíženců a tvoří kvadraturu s Černou lunou. Může přinést dramatické chvíle do vztahů nebo kolem peněz v důsledku nerozvážnosti a lehkomyslnosti.

Víkend bude již po vlivem pondělního úplňku ve Střelci. Pozor, bude nás nutit do nepříjemných konfrontací.

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)


ODPUŠTĚNÍ: Andělská moudrost vám připomíná, že problematičtí lidé a situace vám byly seslány jako vaši nejvýznamnější učitelé. Bez nich by vaše duše nemohla růst.

Radí vám, abyste se oprostili od pocitů zranění, zášti a hněvu z minulosti.

Když odpustíte druhým i sobě, vaše karma je v záznamech vaší duše automaticky vymazána a vy se můžete radovat z lásky ve svém srdci a z lehkosti ducha.

Požádejte anděly, ať vám pomohou rozpustit vaše pocity ublížení, zlosti a viny. Sejmou z vás vaše břemena.

Když milujete bezpodmínečně, není co odpouštět. Láska je dávání, takže otevřete srdce a dávejte lásku.

Afirmace: Odpouštím sobě i druhým. Jsem volný(á).