11.3. - 17.3.019

11.03.2019

Slunce v konjunkci s retrográdním Merkurem v Rybách podporuje "hlad" po kontaktování se s druhými, sdílení dojmů, pocitů a prožitků. Vede nás k přehodnocení pohledu a názorů na určitou situaci. Jsme vedeni k tomu, abychom se více uměli vcítit do toho, co prožívají ostatní. Abychom splynuli s druhými. Podpora při realizaci toho, co si přejeme přichází od Slunce v sextilu na Pluta. Přinese odvahu ke změně a houževnatost. Podpoří nás v tom, abychom neodbíhali od rozdělané práce a zůstali věrni potřebám svého srdce. 

Chytákem tohoto týdne je Slunce a Merkur v Rybách v kvadratuře na Jupitera ve Střelci. Hrozí, že budeme přehánět, že ztratíme nadhled a budeme požadovat víc, než je zdrávo. Mějme na paměti, že méně znamená více, ochrání nás to od nespokojenosti a zklamání. Pod vlivem retrográdního Merkura v sextilu na Pluta máme využít svých myšlenek k našemu dobru, ne se jimi nechat zahltit a zotročit. Zacílit je jen tam, kam potřebujeme, být myšlenkové pružní. Mnohé si ujasníme, pochopíme to, co bylo skryto. 

Mars v trigonu se Saturnem nám dodá chuť do práce, potřebu se finančně zabezpečit, investovat, nakupovat to, co nás potěší. Bude dbáno i na praktičnost.

Dostáváme se do vlivu konjunkce mezi Saturnem a Plutem v Kozorohu, která nás bude provázet více či méně po celý rok. Mars svým trigonem harmonizuje tuto konjunkci a tím urychluje její účinky. Jedná se o transformační proces, kdy staré, přežité končí a je nahrazeno novým. V osobní rovině je dobré si udělat pořádek kolem sebe i v sobě. Vědomě "čistit" nejrůznější strachy, dogmatické názory, staré návyky, zvyklosti, strnulé postoje, přehnanou ctižádost a workoholismus. Konec se sebe otročováním, ale i se sobectvím, panovačností, chladným a nepřístupným jednáním. Přijmout zodpovědnost za sebe ve všem, co činíme. Lidé budou přehodnocovat své pracovní podmínky, směřování v životě a vztah k práci. Konstelace může vyvolat pocit tíhy a omezení, frustraci, pocit citového a emocionálního strádání zejména tam, kde se držíme starého a nejsme otevřeni změně. Nebezpečím je nahromaděný vztek a agrese, což může vyvolat nepokoje, násilí a nehody. Naše těla mohou pocítit nedostatek energie, únavu, k zastavení a omezení může dojít skrz nemoc.

Z celospolečenského hlediska jde o změnu společenských struktur a řádu. Přežije jen to, co je pravdivé, poctivé a smysluplné. Vládní činitelé budou vyzváni k přijetí zodpovědnosti za výkony své funkce. Zasažena bude i oblast finanční a hmotná.


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D.Cooper)

ŠTĚDROST: "Štědrost je ctnost ducha. Je to radost ze štěstí druhých, i když sami právě nemáte co oslavovat. Je to rozpoložení mysli, díky němuž jste šťastní, že můžete dávat, aniž byste za to výměnou něco očekávali.

Karta vás vybízí ke štědrému sdílení a je známkou toho, že jste připraveni zamířit k této ušlechtilé vlastnosti. Andělská moudrost vás vybízí, abyste se rozdávali svobodně, otevřeně a s láskou. Odměna za štědrost je veliká, protože všechno, co s otevřeným srdcem dáváte, se vám mnohonásobně vrátí.

Afirmace: "Otevírám se štědrosti."