13.7. - 19.7.020

14.07.2020

Stále připomínám, že žijeme v době velké transformace lidstva. Změny společenského řádu, a hlavně v čase naší osobní radikální proměny. Tomu přesně odpovídají vesmírné konstelace.

Slunce v Raku a v opozici na planety Jupiter, Pluto a Saturn v Kozorohu nás vede k transformaci našich emocí a k minulým i současným prožitkům. Můžeme si všimnout, že daleko citlivěji reagujeme na podněty zvenčí. Mnohem více věcí se nás dotýká.Vyplavují se různé zážitky z minulosti, které nás zraňovaly a které jsme potlačili a neřešili. Zejména ty nejcitlivější týkající se našich citů, naší duše, rodiny, rodičů, dětí, našeho bezpečí, bydlení apod..

Nyní je čas nápravy, a planety v Kozorohu od nás požadují moudře a vyspěle jednat. Je to o práci s emocemi, umět je vyjádřit ale mít je pod kontrolou, umět nastavit sobě i druhým hranice, umět se zdravě odpoutat od toho, co nás zraňuje. Být citlivým a pečujícím člověkem, který však zná svou hodnotu, umí se ovládat a má kontrolu nad svým životem. Velkou výzvou je nenechat se ovlivnit strachem!

Od pondělí se planeta Merkur rozběhla opět vpřed, skončila retrográdní fáze. Uvolní se komunikace ve všech směrech a naše myšlenky směřují spíš k přítomnosti a budoucnosti, než k minulosti.

Planeta Mars, která prochází znamením Berana, se dostala do úzkého vztahu s Chironem a do napěťové vazby s Merkurem. Mars je pro nás nyní, a bude až do 7.1.2021 naším velkým učitelem. Souvisí s naší sílou, odvahou, samostatností, rozhodností, schopností se prosadit a uskutečňovat svá přání. Nyní jsme konfrontováni v souvislosti s Chironem se slabinami planety Mars, které vnímáme jako hluboká zranění. Může se nám nedostávat odvaha vyřešit jisté situace, chybí nám sebedůvěra, trpíme pocity méněcennosti, pochybujeme o sobě, jsme nerozhodní, máme málo energie, nebo se vyhýbáme konfliktům a neřešíme je, máme problém se sebeovládáním, vybuchujeme, vztekáme se, jsme impulzivní nebo potlačujeme hněv a agresi, jednáme sobecky a netolerantně, mohou se objevit i sklony k násilí.

Každý z nás si najde své téma, svou slabinu. Bude docházet k hluboké transformaci těchto energií a tím i jejich léčení.

Merkur v Raku a v sextilu na Urana nám připomíná, že je tu možnost odpoutat se od negativních a přecitlivělých myšlenek, těch které nám našeptávají, jak nás druzí zraňují a ubližují nám, že jsme obětí někoho, že díky druhým strádáme apod. Jsou to jen programy naší mysli a ty je možné vynulovat.

Jupiter v sextilu na Neptuna nás vede cestou lásky, radosti, víry v překonání potíží a v dobrý konec, vědomí toho, že vše je pořádku. Přináší naději a zbavuje nás od strachu. 

Najděme sílu ke změně!

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

Archanděl Šamuel : " Archanděl Šamuel pracuje v růžovém paprsku lásky. Tato karta pro vás znamená požehnání a ukazuje, že jste připraveni otevřít své srdce nepodmíněné lásce. Láska nezná mezí a přijímá všechny bytosti takové, jaké jsou. Láska nesoudí. Pravá láska je tak mocná, že rozpouští zranění, hněv i oddělenost. Dovolte lásce aby proudila do vašeho srdce a dotkla se těch které máte rádi, těch, které rádi nemáte, i těch, které neznáte.

Tak se vytvoří světelný most, po němž mohou chodit andělé a přinášet naději a mír. Na oplátku bude požehnán i váš život a naplní se láskou."

Afirmace: " Plamen lásky naplňuje mé srdce."