14.10. - 20.10.019

14.10.2019

Slunce ve Vahách tvoří kvadraturu s Plutem v Kozorohu. Energie přerodu a transformace. V pracovním i osobním vztahu, můžeme cítit na sebe tlak, který si děláme buď sami, nebo ho cítíme od druhých. Mocenský princip v nás může odmítat stanovená pravidla a řád, a neochotu přijmout zodpovědnost za své jednání a uznat chybu. Vítězí ego, ovládají nás přízemní energie, vášně, negativní emoce. Něco končí a ukončuje se v našich životech, jako proces transformace. Záleží na každém z nás, jak umí kočírovat své ego a jak umí naopak využít svou vnitřní sílu k vlastní změně.

Naše mysl je nyní naším pomocníkem, začne se více koncentrovat na podstatné záležitosti, (Merkur v sextilu na Saturna), na podstatu věci, srovná si myšlenky a pomůže zvládat rozbouřené emoce (Merkur v sextilu na Pluta). Doba vhodná k plánování, k práci, která si žádá systematičnost, vytrvalost, soustředění, dodržování pravidel a houževnatost.

I ve vztazích a lásce jsou nyní posíleny energie stálosti, vyzrálosti a zodpovědnosti (Venuše sextil na Saturn) a především energie vnímavosti, soucitu a lásky (Venuše trigon Neptun). Pěstujme v sobě empatii, zajímejme se o druhé, pomáhejme si navzájem. Nechme čas plynout, a vnímejme zázraky a tzv. náhody. Čas pro romantiku, návštěvu divadel, výstav, koncertů a hlubokých zážitků. 

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

VDĚČNOST- Měli byste si uvědomit, čeho všeho se vám dostalo. Když Vesmíru poděkujete za jeho dary, odpoví vám štědrostí.

Andělská moudrost vám připomíná, abyste poděkovali za všechno, co máte - hmotné i nehmotné.

Kdykoli upřímně poděkujete, je vám dáno ještě více, neboť vděčnost je klíčem otevírajícím dveře k vesmírné hojnosti.

Pěstujte si postoj vděčnosti a otevřete se přijímání lásky a hojnosti ve svém životě.

Vaši andělé se na vás budou usmívat.

Afirmace: Děkuji za všechno ve svém životě.