14.12. - 20.12.020

14.12.2020

Jsme na začátku týdne, kterým začíná období velmi silných a významných astrologických konstelace a tudíž i významných celoplanetárních události.

Hned v pondělí 14.12.020 v 17,16 hodin nastává Novoluním ve znamení Střelce, včetně úplného zatmění Slunce.

Znamená to, že ve znamení Střelce se nachází Slunce v konjunkci s Lunou, ale rovněž se přidává i planeta Merkur a Sestupný lunární uzel. Na novoluní má vliv znamení Raka a zejména Luna, která zakrývá Slunce. Čili naše vědomá část je v pozadí, rozhodující a silný vliv má na nás nyní naše nevědomí, pocitová složka a emoce, které vznikají na základě našich myšlenek. A proto velmi záleží na tom, jaké myšlenky naše mysl nyní tvoří. Čemu věříme a čemu ne. Jestli se necháme otrávit zprávami kolem nás, zda podlehneme strachu z budoucnosti nebo zda si necháme leccos namluvit. Věříme tomu, že nás někdo druhý zachrání a že ví lépe než my, co je pro nás prospěšné a co ne?

Je čas, abychom prozřeli a vyzráli ve vyšší duchovní bytosti, které situaci vnímají s větším nadhledem díky své intuici, pochopí souvislosti, neztrácejí víru ani naději a jsou 100% schopní rozhodovat o svém životě sami se vší zodpovědností. 

Novoluní je možností začít vidět situace z nového, vyššího úhlu pohledu a dle toho si tvořit názor a jednat. Je to den určený pro duchovní cvičení, meditaci, léčení těla a odevzdávání všeho toho, s čím se už chceme rozloučit.  Rozjímejme nad tím, jak chceme dál žít, dejme životu nový vyšší smysl. 

Jsme v období neustálých změn, nečekejme žádnou stabilní situaci. Může to vést k nárůstu nespokojenosti, náladovosti, k silným emočním projevům a mnoha vyhroceným názorovým diskuzím a činům. Ale nemusíme být součástí podobných dramat. Mnohé vnější děje sice nemůžeme ovlivnit, ale co můžeme, je pečovat o náš vnitřní svět a vytvářet v něm láskyplný stav. Nov je příležitostí zbavovat se velikášství, snobismu, lhostejnosti, lehkomyslnosti, nemorálnosti a přeceňování se. Očistit se od nízkých pudů a instinktů.

Odhazujme iluze, staňme se vědomějšími. Hledejme odpovědi v sobě, ve svém nitru. Buďme optimisty, protože se právě rodí nový svět a my s ním.

Planeta Venuše se v úterý 15.12.020 přesouvá také do znamení Střelce, aby v nás posílila humor, optimismus, odvahu, upřímnost, poctivost, vášeň i něhu. Učí nás ve vztazích spolupracovat a neztrácet přitom svou vlastní svobodu. Posílí naši štědrost a velkorysost.

Dlouho očekávaná změna nastává 17.12.020 ve 3,14 hodin, kdy planeta Saturn ukončuje po zhruba 2,5 letech průchod znamením Kozoroha a stěhuje se do znamení Vodnáře.

Následovat ho bude planeta Jupiter, která rovněž vstoupí do tohoto znamení, a to v sobotu 19.12.020 ve 12,33 hodin. Společně pak vytvoří konjunkci na den zimního Slunovratu 21.12.020 v 18,56hod.


Tyto všechny konstelace jsou předzvěstí vstupu do nové velké éry tzv. Věku Vodnáře. Uplynulé dvoutisíciletí patřilo Věku Ryb, charakterizovalo ho narození Ježíše Krista a jeho učení bezpodmínečné Lásky. V té době se obě planety Jupiter a Saturn sešly na obloze právě ve znamení Ryb a vytvořili obrovskou záři na nebi, označovanou jako Betlémské světlo.

Čili při setkání těchto dvou velkých těles se vždy rodí něco nového, nové vědomí. Je to dlouhý proces, nelze mít nějaká velká očekávání během pár dnů. Citlivější jedinci však tyto energie už pociťují a změn si všímají. Především záleží na každém z nás, jak se této změně otevřeme.

Konjunkce planet Jupitera a Saturna stojí na tomto Sabiánském symbolu:

"Katolický klášter v Kalifornii se stěnami z vypálených cihel se dokonale začleňuje do hnědých kopců. Potřeba předat nový duchovní podnět těm, kteří jej přijmou a potřebují."

Co je úkolem Věku Vodnáře ? Posunout lidstvo dál, směrem k větší svobodě a nezávislosti, zbořit staré, přežité a zkostnatělé systémy. Přinášet nové hodnoty jako je rovnost mezi lidmi, boj za práva utiskovaných, pravda, spravedlnost, nelpění, přátelství .  

V neděli rozsviťme již čtvrtou adventní svíci.

Vítejme to nové v nás i kolem nás.

Požehnaný týden.

Eva 


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

NEULPÍVÁNÍ - Podle duchovních zákonů můžete mít všechno, po čem vaše srdce touží.

Ale pokud vaše štěstí nebo pocit jistoty či moci závisí na něčem nebo někom jiném, potom na této osobě nebo věci lpíte a vytváříte si tak okovy, jež vás poutají nižší vibrační rovině, a vy se nemůžete pohnout dál.

Požádejte anděly, aby vám pomohli přerušit vazby, které vás poutají k Lidem, věcem a emocím.

Když se všechny vazby uvolní, nemůže vás už nikdo citově manipulovat. To vám umožní znovu se chopit své moci a síly a být opět sami sebou.

Osvoboďte svého ducha i ducha druhých. Pusťte se hned teď.

Afirmace: Pouštím se všeho a všech. Můj duch je volný.