14.9. -20.9.020

15.09.2020

Ve čtvrtek 17.9.020 ve 13,00 hodin nastává Novoluní ve znamení Panny. Slunci i Luně jde o stejnou věc, ladí se na energii služby a pomoci, zdraví, čistoty, analýzy a zdokonalování se. Tyto témata jsou nám nyní k dispozici, abychom každý za sebe zjistil, jak na tom jsme. Je to šance pro rozhodnutí se ke změně návyků, stravování, vztahu k práci. 

Uvědomme si, kde se zbytečně v něčem nimráme, co dokola rozebíráme bez výsledku, proč jen kritizujeme, aniž bychom přiložili ruku k dílu, v jaké oblasti nám hrozí přepínání a stres. Jakmile si to uvědomíme, už jsme blízko k tomu s tím skoncovat. Všechna tato negativa velmi oslabují naši psychiku, trávení a slinivku. Oproti tomu zdravá konstruktivní sebeanalýza, přijetí silných a slabých stránek, je léčivá.

Planetární konstelace nám k tomu vytvářejí velmi příznivé podmínky. Planety Saturn a Pluto v Kozorohu v trigonu na Slunce s Lunou, velmi podporují naši pracovitost, trpělivost, zodpovědnost, disciplínu, sílu a houževnatost. Dokončujme vše rozpracované. Detaily nepřehlížejme, mohou nyní sehrát důležitou roli.

Méně příznivou konstelaci vytváří planeta Venuše ve Lvu v kvadratuře na planetu Uran do Býka. Učí nás hledat jiné hodnoty než jen pomíjivou povrchní krásu a vše co se třpytí a je okázalé. Učí nás nelpět na hmotě a přepychu.

Může se dotýkat nepříjemně partnerských i mezilidských vztahů, ale i finančních jistot. Důvodem je nestabilita, nejistota, neustále se měnící situace z hodiny na hodinu. Výsledkem je napjatá atmosféra mezi lidmi, rozchody, výkyvy nálad, zvraty, podrážděnost a neuvážená jednání.

Blízko k agresi, nevraživosti a útokům pak má Mars v Beranu v konjunkci s Černou lunou.

Vše začíná v naší mysli, a tak si dávejme pozor co se nám v hlavě urodí za myšlenky. Důležitá je komunikace a empatie. Učme se jednat vlídně a mírumilovně. Nenafukujme a nezkreslujme informace a nepomlouvejme druhé lidi. Hrozí vztahovačnost. Zvažme všechna pro a proti, než uvěříme nějaké zaručené zprávě nebo informaci. To je poselství Merkura ve Vahách v kvadratuře na Jupitera a Pluta. 

Buďme poslem dobrých zpráv.


Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)


UZNÁNÍ - Postarejte se o sebe tak, že uznáte svá přání, tužby a potřeby a podniknete konkrétní kroky pro jejich naplnění. Zkoumejte a registrujte své dary, nadání a úspěchy.

Když přijmeme všechny své stránky, budete se cítit zakotvení a budete si věřit. Potom můžete upřímně uznávat i druhé.

Všímejte si kladných vlastností lidí, s nimiž se setkáváte, a podporujte je, aby se ve vaší společnosti cítili uvolněně a dobře.

Andělská moudrost vám připomíná, abyste si uvědomili, kdo skutečně jste - vyspělý duch v lidském těle. Když uznáte svůj duchovní rozměr, sladíte se se svým pravým já a váš duch se začne vznášet.

Afirmace: Cením si toho, kdo skutečně jsem.