17.2. - 23.2.020

17.02.2020

Od úterý 18.2.020 nastává retrográdní fáze Merkura, která potrvá až do 10.3.020. Merkur nyní prochází znamením Ryb a díky zpětnému chodu se navrátí na začátek Vodnáře. Je dobré v tomto období dávat pozor na komunikaci s druhými, mohou nastávat nedorozumění díky nejasnému myšlení i vyjadřování a přílišnému zaplavení našeho vědomí emocemi.

Je léčivé zkoumat do hloubky, co vězí za našimi slovy než je vypustíme z úst. A čím jsou pro nás slova? Nástrojem k pohlazení, pochvale a odpuštění nebo potřebě někomu ublížit a ranit ho? Podívejme se zpět na situaci, kterou jsme již prožili v minulosti a posuďme, zda by si bývala nezasloužila od nás jiné řešení a poučme se z toho.

Slunce vstupuje do znamení RYB ve středu 19.2.020 v brzkých ranních hodinách. Jeho pouť tímto znamením bude trvat do 20.3.020. Hned na začátku tohoto znamení uzavře sextil s Uranem.

Učíme se žít v Lásce. To znamená, že máme v sobě rozvíjet citlivost, něhu, empatii, soucit a obětavost, bezpodmínečnou Lásku. Odkrývat své vnitřní Božství - je v každém z nás. Rozum a silné Ego je zde špatným rádcem a ustupuje do pozadí. Energie Ryb neřadí sebe na první místo, vysílá lásku ke všem bytostem na této planetě, nesoudí, nekritizuje, prostě miluje a odpouští. Je to stav vědomí jednoty, sounáležitosti a víry, že se právě děje to, co se dít má. Nechme věcem volný průběh. Navazujme kontakt s Božstvím v modlitbách a meditacích. Je to období plné "zázraků" , nových vizí a vnitřních proměn.

Novoluní v Rybách 23.2.020 v 16,35 hod. je časem pro rozhodnutí se pro přijetí Lásky do svého života, do svého srdce a otevření se vyššímu vedení. Láska je mocná, léčí a uzdravuje. Nov je spojen s planetou Merkur a pod dobrý vlivem planety Uran a Mars, a v trigonu na Severní vzestupný uzel. Je důležité si uvědomit, že nad rozumem je vždy soucit a láska.

Cesta ke štěstí, hojnosti a harmonii vede přes Lásku ke všem bytostem tohoto světa, přes pokoru, změnu hodnot a přijetí zodpovědnosti za svůj život. V době kolem novoluní budou mít meditace hlubší a intenzivnější účinek, zejména pak meditace spojená s odpuštěním. Odpouštíme sobě, druhým a prosíme o odpuštění za své činy. 

Novoluní v Rybách můžeme využít pro odpoutání se od veškerých závislosti. Toto období nám nabízí velkou očistu a duchovní vzestup. 

Venuše v Beranu tvoří kvadrát s planetou Jupiterem a varuje před dominancí ve vztazích, před plýtváním časem, energií a penězi, před nespokojeností, přeháněním a náruživostí. Láska, to je především pokora. 

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

NEULPÍVÁNÍ - Podle duchovních zákonů můžete mít všechno, po čem vaše srdce touží.

Ale pokud vaše štěstí nebo pocit jistoty či moci závisí na něčem nebo někom jiném, potom na této osobě nebo věci lpíte a vytváříte si tak okovy, jež vás poutají nižší vibrační rovině, a vy se nemůžete pohnout dál.

Požádejte anděly, aby vám pomohli přerušit vazby, které vás poutají k lidem, věcem a emocím.

Když se všechny vazby uvolní, nemůže vás už nikdo citově manipulovat. To vám umožní znovu se chopit své moci a síly a být opět sami sebou.

Osvoboďte svého ducha i ducha druhých. Pusťte se hned teď.

Afirmace: Pouštím se všeho a všech. Můj duch je volný.