18.11. - 24.11.019

18.11.2019

Z kraje týdne se přesouvá planeta Mars do znamení Štíra. Je to postavení, které této planetě vyhovuje, a tak je zesílena houževnatost, cílevědomost, rozhodnost a odvaha. Je tím tedy podpořeno dosahování cílů, které si stanovíme. Zesílena je pudovost a emoční prožívání. Je potřeba se chopit své vnitřní síly a necítit se bezmocní.

V opozici na Uran pak Mars nesnese jakékoliv omezování vlastní svobody, což může vyvolat silné emocionální reakce, radikální řešení nebo rozhodnutí, boje, hádky a konflikty. Konstelace je provázena vnitřním napětím, podrážděností a neklidem.

Opřít se můžeme o planety, které procházejí znamením Střelce, tj. Venuši, Jupitera a koncem týdne i Slunce. Obracejí vše do humoru a nadhledu.

Užijme si krásného aspektu Venuše v konjunkci s Jupiterem ve Střelci, který naděluje dvojitou porci svobody, lásky, optimismu, radosti, štěstí, duševního a duchovního rozkvětu. Ovšem za předpokladu, že jsme schopni si uvědomit, jakých darů se nám dostává každý den a umíme to ocenit. Konstelace oživuje a zlepšuje mezilidské vztahy, spolupráci a partnerství, a to díky empatii, velkorysosti a moudrosti. Pomáhá najít lásku k sobě a posílit vědomí sebe sama. Dává nám možnost uspořádat si žebříček hodnot. Vybízí nás k tomu, abychom se osvobodili od negativních pocitů a myšlenek a dali větší prostor humoru a lehkosti.

 Merkur ukončuje v úterý svou retrográdní fázi, uleví se v komunikaci, dorozumívání, i v dopravě. Nechme odejít všechna minulá nedorozumění, navyklé myšlenkové postupy, které byly příčinou našich problémů. Nyní jsme už poučení a dívejme se vpřed.

V pátek 22.11.2019 v 16 hodin vstupuje Slunce do znamení Střelce, kde setrvá až do 22. prosince. Toto postavení v nás podněcuje aktivitu, nadšení, podnikavost, odvahu a chuť směřovat někam dál, do nepoznaných končin nebo se zajímat o vyšší duchovní svět. Umožňuje nám svobodně se projevovat a smýšlet. Můžeme být svědky tzv. šťastných náhod a pochopit tím moudrost a záměr vesmíru. Slunce ve Střelci nám přinese více nadhledu a optimismu. Povede nás k zamyšlení se nad svým životem, k hledání pravdy a spravedlnosti. Je tu období hojnosti, Boží ochrany a štěstěny, nalézání nebo upevňování své víry. Nic nepřichází ale samo, bez našeho přičinění.

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

SMYSL PRO HUMOR - Andělé vás vedou k tomu, abyste si udělali čas na veselou zábavu. Uvolněte se a vzpomeňte si na svůj smysl pro humor. Přistupujte ke všemu s lehkostí.

Legrace a veselí přinášejí lehkost ducha. I ty nejobtížnější situace mohou být snazší, když se na ně dokážete podívat z té humornější stránky, a proto si pěstujte smysl pro legraci.

Jak můžete do svého společenského života, do svých vztahů a do svého pracovního života vnést více hravosti, smíchu a legrace?

Když se radujete, andělé se radují s vámi, neboť radost, hravost, humor a smích milují nade vše.

Afirmace: Zvládám své emoce.