18.2. - 24.2.2019

18.02.2019

Týden začíná vstupem Slunce do znamení RYB, a to v úterý 19.2.019 v 0,05 hod.. Jeho pouť tímto znamením bude trvat až do 20.3.019. Učíme se žít v Lásce. To znamená, že máme v sobě rozvíjet citlivost, něhu, empatii, soucit a obětavost, bezpodmínečnou Lásku. Odkrývat své vnitřní Božství - je v každém z nás. Rozum a silné Ego je zde špatným rádcem a ustupuje do pozadí. Energie Ryb neřadí sebe na první místo, vysílá lásku ke všem bytostem na této planetě, nesoudí, nekritizuje, prostě miluje a odpouští. Je to stav vědomí jednoty, sounáležitosti a víry, že se právě děje to, co se dít má. Nechte věcem volný průběh. Navazujte kontakt s Božstvím v modlitbách a meditacích.

Rovněž v úterý 19.2.019 nastává i Úplněk v Panně, a to v 16,55 hodin. Může přinést pracovní stres a přetížení, vyvolané přemírou práce a zaměřením se na dokonalost a detaily. Přílišná nespokojenost se stavem věci, nebo to, že si nalháváme, že něco neustále musíme, je naší iluzí a zotročuje nás. Nakonec se tato energie obrátí proti nám. Úplněk se projeví i zvýšenou mírou kritiky a výčitek vůči druhým. Poučením je, nevšímat si chyb druhých, nerozebírat je, nepitvat se v nich, naopak mít více pochopení a být shovívavější. 

Lásku v myšlenkách a vysoký stupeň empatie podporuje planeta Merkur v konjunkci s Neptunem v Rybách. Intuice, fantazie a snění pracuje na plné obrátky. Dobře se pracuje v těchto dnech s imaginací, představou a se sny. Konjunkce je však v kvadratuře na Jupitera, co může přinášet nesoustředěnost, zbožná přání a únik do fantazie. Neschopnost rozlišit, co je pravda a co lež. Můžeme sami sobě nebo druhým něco nalhávat. V mezilidské komunikaci zavládne chaos a nepochopení.

Merkur v sextilu na Saturna vyžaduje jasné a srozumitelné vyjádření našich pocitů. Radí nám, abychom si uvědomili, že žijeme v realitě, a kontrolovali, zda jsou naše nároky, přání a požadavky smysluplné a oprávněné.

Planeta Venuše je stále pod vlivem Saturna a koncem týdne naváže konjunkci s planetou Pluto. Ve vztazích se situace vyhrocuje. Konstelace zviditelní to, co brání spokojenosti, co má být vyléčeno. Odhalí se destruktivní staré programy, křivdy, zranění, žárlivost, majetnické tendence a ublížení. Vztah člověka k člověku musí projít transformací a musí být postaven na nových základech. Na zodpovědnosti a bezpodmínečné Lásce.

Rada andělů na tento týden 

(Andělé světla-D. Cooper)

ARCHANDĚL ŠAMUEL: " Láska nezná mezí a přijímá všechny bytosti takové, jaké jsou. Láska nesoudí. Pravá láska je tak mocná, že rozpouští zranění, hněv i oddělenost. Dovolte lásce, aby proudila do vašeho srdce a dotkla se těch, které máte rádi, těch, které rádi nemáte, i těch, které neznáte. Tak se vytvoří světelný most, po němž mohou chodit andělé a přinášet naději a mír. Na oplátku bude požehnán i váš život a naplní se láskou."

Afirmace : "Plamen lásky naplňuje mé srdce."