18.5.-24.5.020

19.05.2020

Slunce pomalu opouští znamení Býka a ještě stále uzavírá trigon s Jupiterem a Saturnem. Připomíná nám, jak je důležité radovat se z maličkostí, neztrácet víru v sebe. Důraz je kladen na výdrž, disciplínu a zodpovědnost.

Ve středu 20.5.020 v 15,50 hodin vstupuje Slunce do vzdušného znamení Blíženců. 

Čeká nás měsíc, ve kterém hraje hlavní roli naše myšlení a intelekt, svoboda včetně komunikace, styků a kontaktů. Energie Blíženců přináší do našich životů pohyb, a to jak mentální tak fyzický. Podpoří rychlost našeho úsudku, zvídavost, logické uvažování, přemýšlivost i smysl pro humor. Pomůže nám se lépe a snadněji vyjadřovat v písemném i ústním projevu. Zvýší se potřeba cestovat, kontaktovat se s druhými.

Následně dne 22.5.020 v 19,38 hodin se spojí Slunce s Lunou a vytvoří Novoluní v Blížencích.

Čas pro změnu v oblasti našeho myšlení, postojů, názorů, vyhodnocování situací. Každý z nás je zodpovědný za své myšlenky, slova a skutky. Novoluní přináší příležitost si udělat inventuru v hlavě a přestat dávat prostor myšlenkám, které nás vedou k tomu, abychom byli naštvaní, kritičtí, obviňující, pomlouvační a nepřející. Dobře zvažujme každé slovo, které vyslovíme. Nezapomínejme na to, že to co vyšleme,( myšlenkou nebo slovem), se nám vrátí. Správným myšlením korigujeme své emoce. Pokud chceme být šťastní, je třeba dát do souladu myslící a emoční část v nás. Nov v Blížencích je startem k odlehčení naší mysli, větší přizpůsobivosti, vědomému žití v přítomnosti a v radosti. 

Všímejme si každý den na co myslíme, o čem přemýšlíme, čemu nasloucháme a čeho máme "plnou hlavu." Zda jsou to myšlenky povznášející plné souladu, pohody a lásky k druhým lidem nebo  jsou plné úzkosti, napětí, strachu a kritiky. Uvědomme si, že to pro jakou myšlenku se rozhodneme je naší svobodnou volbou a že máme schopnost stav naší mysli změnit. Vnímejme jak komunikujeme s okolím, zda naše slova dokáží pohladit, ukonejšit, povzbudit, vytvářet dohody nebo nám z úst vycházejí slova odporu, zloby, kritiky, vzteku a naštvanosti. Jsme to my sami, kdo jediný může nastolit změnu. Vědomě se laďme do pozitivních energií, zaměřme pozornost na přírodu, slunce, zvířátka, květiny, vodu, komunikujme s lidmi, kteří nás mohou inspirovat. Jsme zodpovědní za to jaké zprávy posloucháme, jaké informace přijímáme, s kým se kontaktujeme a o čem hovoří naše myšlenky. 

Planeta Mars se začíná přibližovat ke Slunci a vytváří napěťový aspekt. Pozor na vzrůstající napětí, prosazování své pravdy, nebo sklony někoho překřičet a umlčet. Objeví se nutkavost víc mluvit než dělat.

O kvadratuře Venuše v Blížencích s Neptunem v Rybách jsem již psala v minulých poselstvích.

Souladný aspekt mezi Merkurem a Venuší v Blížencích slibuje příjemné vystupování a komunikaci, diplomatické sklony, radost z pohybu a cestování a vybízí k umělecké tvořivosti.

Úkolem Merkura v kvadratuře na Neptuna je pak snažit se o propojení vědění a fantazie, racionálního světa s iracionálním, rozumu a intuice. Můžeme se setkat se zamlžováním, utajováním informací nebo jejich zkreslováním. Hlídejte své myšlenkové pochody před přehnaným fantazírováním. Nevěřte všemu, co slyšíte. Konstelace může přivodit psychickou nepohodu. 

Mars v Rybách v sextilu na Uran v Býku podpoří naši schopnost se svobodně adaptovat na nové situace, okolnosti a pozvedne naše sebevědomí.

Uchovávejme lásku v myšlenkách i slovech.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

NEULPÍVÁNÍ - Podle duchovních zákonů můžete mít všechno, po čem vaše srdce touží.

Ale pokud vaše štěstí nebo pocit jistoty či moci závisí na něčem nebo někom jiném, potom na této osobě nebo věci lpíte a vytváříte si tak okovy, jež vás poutají nižší vibrační rovině, a vy se nemůžete pohnout dál.

Požádejte anděly, aby vám pomohli přerušit vazby, které vás poutají k Lidem, věcem a emocím.

Když se všechny vazby uvolní, nemůže vás už nikdo citově manipulovat. To vám umožní znovu se chopit své moci a síly a být opět sami sebou.

Osvoboďte svého ducha i ducha druhých. Pusťte se hned teď.

Afirmace: Pouštím se všeho a všech. Můj duch je volný.