2.3.-8.3.020

02.03.2020

Díky zpětnému chodu, se dostává na chvíli planeta Merkur zpět do znamení Vodnáře. Máme možnost přehodnotit naše myšlenkové procesy z minulosti. Nechme si radit svou intuicí. Naslouchejme vyššímu vedení. Zkoumejme, zda se změnil náš pohled nebo názor na situaci, kterou jsme již nějak vyhodnotili. Přemýšlejme i o tom, jakým způsobem komunikujeme s druhými. Jsme ochotni jednat a domluvit se ? Dokážeme pohladit slovem?

Planeta Jupiter, blížící se  k planetě Pluto v Kozorohu, může mít za následek nárůst pocitů ohrožení, tlaků, manipulace a strachů včetně pocitů bezmoci.

Přichází ale zároveň i pomoc. Slunce v Rybách se spojí v konjunkci s planetou Neptun a vytvoří příjemný aspekt s dalšími planetami, a to Marsem a Jupiterem v Kozorohu.. Dostává se nám i Lásky a Požehnání s vyšších sfér, pokud o to požádáme. Jak důležité právě v této době velké paniky a pocitu ohrožení. Důvěra a Víra nabývá na síle a může sehrát velmi pozitivní roli. Obracejme se na bytosti světla a žádejme o Božskou energii a ochranu, Využijme jejich pomoci a darů. 

Jsme vedeni cestou srdce, víry a soucítění v naší každodenní realitě. Žádné odsuzování ani "násilí" páchané na sobě ani na druhých. Jen Být a konat z Lásky. Pomáhá si připomínat v průběhu dne " Jsem Láska a světlo". "Svítím sobě i druhým na cestu",  "Jsem v bezpečí". Můžeme si procítit, za co jsme každý den vděčni.

Ve čtvrtek v ranních hodinách přejde Venuše do svého domovského znamení Býka, které bude její energii velmi silně podporovat (do 3.4.020). Zároveň uzavře tato planeta v neděli konjunkci s Uranem. Je to výzva ke změně vztahu, k penězům, majetku. Mnozí přehodnotí svůj žebříček hodnot. Máme možnost posílit vztah sami k sobě, uzdravit svou sebehodnotu. Středem našeho zájmu bude materiální a hmotné zajištění a s tím související pocit bezpečí, ale i to, jak vypadáme, jakou péči věnujeme svému tělu a vzhledu. Láska nám přinese mnohá příjemná překvapení.

Tato konstelace nastává den před pondělním Úplňkem v Panně, jehož hlavním tématem je očista fyzická a psychická.  

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

ARCHANDĚL RAFAEL - přináší zdraví, léčení a hojnost. Pomůže vám rozvíjet vaši intuici a vnitřní moudrost, pokud ho o to požádáte.

Archanděl Rafael rovněž ochraňuje poutníky na cestách, takže je to šťastná karta, pokud se chystáte cestovat.

Jestliže jste léčitelé nebo si jimi přejete být, archanděl Rafael k vám bude posílat Božskou energii.

Pracuje v zeleném paprsku léčení a rovnováhy, a proto si představte, že vás obklopuje jasné zelené světlo, a požádejte jej o vedení.

Afirmace: Užívám si pocitu štěstí, zdraví a hojnosti.