20.1. - 26.1.020

20.01.2020

Klima tohoto týdne ovlivňuje přechod Slunce do znamení VODNÁŘE (20.1.020 v 15,53 hodin) a Novoluní ve Vodnáři, které nastane v pátek 24.1.2020 ve 22,41 hodin.

Vstupem Slunce do Vodnáře nastává čas uvolnění, větší svobody, čas probouzející v nás potřebu přátelství, skupinových aktivit i vizí do budoucnosti a odlehčení života.

Novoluní ve Vodnáři nás vybízí k tomu, abychom se rozloučili se vším, co v našem životě stagnuje, co nám už neslouží k užitku a co už patří minulosti. Ať už jsou to některé naše vlastnosti, věci, lidé, prostředí, situace. Je to ideální doba pro rozhodnutí se k tomu, co chci změnit ve svém životě, jaké mám vize a přání do budoucna, které si hodlám splnit.

Novoluní nás vede směrem k větší svobodě a nezávislosti, a to tím, že přestaneme lpět na našich tužbách (na lidech, na lásce, penězích, úspěchu, práci, výsledcích, na svých názorech,..)

Pod vlivem kvadratury Urana na Novoluní může ovšem docházet k druhému extrému, a to je, přílišné puzení ke změnám bez řádné úvahy a za každou cenu. Konstelace vyvolává i zbytečný vzdor, podrážděnost, nesoustředěnost, hádky a napětí. Může se objevit zkratkovité jednání. Něco nás může překvapit a zaskočit. Snažme se o co největší klid, a to tím, že nebudeme hned reagovat, naopak se budeme snažit více vcítit se do situace toho druhého. To nám radí Venuše v Rybách v sextilu na Jupitera.

Slunce ve Vodnáři svírá příznivý aspekt s Černou lunou a Chironem., proces očisty našeho Já a zároveň přijetí a léčení.

Mars ve Střelci sextilu na Merkura ve Vodnáři prospěje našim úvahám a komunikaci. Někomu dodá odvahu říct svůj názor, i když se liší od názorů většiny. Jinému zase pomáhá formulovat své myšlenky, aniž by se musel hádat.

Konec týdne a začátek příštího týdne začne působit velmi příznivý aspekt mezi Venuší a Neptunem v Rybách, který je konstelací velké touhy po lásce, po spřízněné duši, po splynutí s Bohem. Lidé si budou blíž, budou si pomáhat a dělat si vzájemně radost. Pokud bude jeden z nich v nesnázích, pocítí podporu a pomoc od druhého.

Ovšem pozor, tuto konstelaci narušuje svou kvadraturou Mars ze Střelce, který přináší do vztahů velké jiskření, ale i idealizaci svého protějšku. Varuje před nezvládnutou pudovostí a velkým pokušením, které může být ve svém důsledku velkým zklamáním.

Společenské akce může doprovázet zbytečně mnoho alkoholu nebo jiné návykové látky. Snaha udělat někomu radost by neměla vést k plýtvání penězi. 

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

PŘÍLEŽITOST - neustále se nám všem otevírají nové příležitosti a očekává se od nás, že se necháme unášet proudy, s nimiž se na své cestě setkáme.

Tato karta vás upozorňuje, že se vám nabízí něco nového, a je na vás, abyste to maximálně využili. Buďte bdělí, buďte vědomí a buďte připraveni.

Své příležitosti si samozřejmě můžete vytvářet sami. Pokud zaklepete na dostatečné množství dveří, nutné se před vámi některé z nich otevřou.

Vaši andělé vám radí, abyste vytrvali, neboť je možné, že dveře, které dříve byly zamčené, jsou nyní pootevřené.

Ztište svou mysl a požádejte anděly, aby vám pomohli.

Afirmace: Otevírám se novým příležitostem.