20.5. - 26.5.019

21.05.2019

V úterý 21.5. vstupuje Slunce do znamení Blíženců společně s planetou Merkur. Energie Blíženců přináší do našich životů pohyb, a to jak mentální tak fyzický. Zvýší se potřeba kontaktovat se s druhými a nenechat si ujít žádnou novinku a zprávu. Planeta Merkur je v Blížencích "doma" a cítí se tam velmi dobře. Podpoří rychlost našeho úsudku, zvídavost, logické uvažování, přemýšlivost i smysl pro humor. Pomůže nám se lépe a snadněji vyjadřovat v písemném i ústním projevu.

Pokud ovšem v tomto týdnu vytváří Černá luna kvadraturu na tuto konjunkci Slunce s Merkurem, tak můžeme zažívat v oblasti myšlení i komunikace naopak různá dramata a nedorozumění, ať už vůči sobě nebo autoritám. Nerozumíme sami sobě, více nasloucháme svému Egu a vyhrocujeme situace. Přináší to krizi tvůrčích projevů, našeho sebevyjádření a hlavně myšlení. Pocit, že jsme přehlíženi, že nejsme uznáváni, že nic neznamenáme. To může vést následně k pocitu osamocení a k uzavření se do sebe. Místo slučování a spojení s lidmi, dochází k odcizení a odloučení. Vytrácí se radost se života, mysl se zaobírá nereálnými představami a nápady a žije si ve svém vymyšleném světě. Jiným projevem je nespolehlivost, neschopnost říkat pravdu a dodržet slovo. Potíže mohou nastat u někoho ve škole, s učením, při zkouškách nebo v kontaktu se sourozenci.

Mějme na paměti, že dochází k očistným karmickým procesům. Věnujme pozornost myšlenkám, tomu, jak smýšlíme o sobě a o druhých. Snažme se, aby převažovaly ty pozitivní, povznášející, které k nám přitáhnou lásku druhých a klid mysli.

Mars v sextilu na Urana vnáší energii do všeho nového, zajímavého a neobvyklého. Podporuje nezávislý přístup, osvobozující sklony a nelpění. Příznivé změny nastartuje v citové a emoční rovině, a v oblasti rodiny, vztahů s dětmi a rodiči. Mars v kvadrátu na Chirona v Beranu a v trigonu na Černou lunu v Rybách ukáže na naše hluboká prapůvodní zranění, ale i cestu, jak se s bolestí vyrovnat.

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

ROZHODNUTÍ: Když se bojíte učinit nějaké rozhodnutí, vaše mysl se snaží ovládnout váš život. Výsledkem jsou rozhodnutí z pozice vašeho Ega. Vaši andělé vám radí, abyste zhodnotili a zvážili všechny možnosti, pustili celou záležitost z hlavy a vybrali si to, co ve svém srdci cítíte jako správné a co vám způsobí největší radost. Nenechte se však unášet bláhovými popudy a svěřte situaci Božské inspiraci.

Rozhodněte se pro nejvyšší dobro. Mějte na paměti, že když něco neslouží vašemu nejvyššímu dobru, neslouží to určitě ani nejvyššímu dobru těch kolem vás. Proto se zbavujte falešných pocitů odpovědnosti za druhé a rozhodujte se moudře.

Zklidněte se a nalaďte se na své Vyšší já. Požádejte své anděly o vedení a pomoc. Poté se ze stavu hlubokého vnitřního klidu spontánně a s lehkostí rozhodněte.

Afirmace: Rozhoduji se pro své nejvyšší dobro.