20.7.-26.7.020

19.07.2020

Hned v pondělí 20.7.020 v 19,35 hodin si můžeme užít v pořadí DRUHÉ NOVOLUNÍ V RAKU. Většinou v rámci jednoho znamení nastává jediný Nov a Úplněk, a proto tato událost je neobvyklá a získává na důležitosti. První Novoluní v Raku jsme prožili 21.6.020. Máme tedy druhou šanci od vesmíru, abychom vyléčili své emoce, provedli změnu, kterou jsme ještě zhruba před měsícem nebyli schopni zvládnout. Mezi tím se mohly vynořit i jiná další téma ke zpracování, protože naše duše nese více nánosů bolesti. Můžeme prozřít, rozhodnout se, vyléčit a již se nevracet k minulosti.

Zopakujme si tedy, co nám přináší za výzvy novoluní v Raku:

Novoluní v Raku je příležitostí pro nový start, začátek v citové a emoční oblasti. Uvědomění si a následně procítění toho, co je v nás stále dosud bolavé a zraňující. Co je třeba uvnitř nás vyléčit. Pocity strachu, nejistoty, méněcennosti, ublížení, pocity oběti, opuštěnosti a hlubokého zranění či zklamání. Tyto pocity vedou k přecitlivělosti, nesamostatnosti, přehnané závislosti, dětinskosti, rozkolísanosti až k depresím..

Poselstvím Novu je si uvědomit, že naše zraňující emoce souvisí s nějakou nepříjemnou vzpomínkou na minulost a naším mylným přesvědčením, že existuje někdo, kdo nás do této situace dostal. Obviňujeme pak z toho jak se cítíme druhé lidi, rodiče, dětství, partnera, učitele, kamarády,apod..

Teď je možnost nastartovat změnu, přestat se vymlouvat stále na viníky z minulosti, přijmout za sebe zodpovědnost a začít žít nově přítomností. Snažit se prostřednictvím Lásky změnit pohled a postoj k minulosti a tedy i k našim emocím a uzdravit je.

Cítit lásku k sobě a druhým a nevracet se zpět. Pečovat o sebe a projevit city a starostlivost vůči ostatním i přírodě. Uvědomit si jak důležitá je rodinná pospolitost, harmonické vztahy v rodině a vzájemná úcta a péče. Pokud někomu něco dlužíme, napravme to.

A to vše před tím, než Slunce opustí znamení Raka a vstoupí do znamení LVA. Stane se tak 22.7.020 v 10,36 hodin. Opustíme svět emoci a do popředí se dostane naše vědomé Já a tvořivé sily v nás. Úkolem nadcházejícího měsíce Lva je radovat se ze života, hrát si, tvořit ale i odpočívat, učit se milovat a posilovat své zdravé sebevědomí. Být velkorysým, přejícím a srdečným člověkem. Naopak bychom si měli dát pozor na velikášství, narcismus, egocentrické chování a samolibost.

Planeta Venuše v nepříznivém aspektu k Neptunovi poukazuje na ty představy o lásce, které jsou zkreslené a neodpovídají žité realitě. Proto si říkáme o zklamání, trápení, rozladění, pocit, že nejsme dostatečně milováni, že na někoho nebo na něco doplácíme. Nebo naopak nejednáme čestně a klameme druhé. Nastává čas milostného opojení, tužeb a svodů, což často přináší nakonec slzy a pláč. 

Měli bychom se vymanit z jakékoliv závislosti na citech druhého. Na místo truchlení a vyčítání se učme odpouštět a milovat opravdovou Láskou. Tato konstelace má vliv i na finance, a proto velký pozor při nakupování, investování a hospodaření s penězi.

Jinak jsou stále aktuální konstelace popsané v minulém poselství.

Žijme přítomností.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

URČENÍ - Andělé vám připomínají, že každá situace nebo osoba, s níž se na vaší cestě setkáváte, má nějaký význam.

Některé vás mají posílit, jiné vám zase nabízejí příležitost vyřešit nebo opustit minulost, zbavit se starých vzorců, a další vám mají působit radost.

Smyslem vašeho života je skutečně dělat to, co vám přináší radost, uspokojení a naplnění. Právě tyto duševní kvality vás přivedou na cestu vašeho určení. Jakmile budete na své životní cestě, nenechte se od svého poslání nikým ani ničím odvádět.

Požádejte svého anděla, aby vám pomohl najít smysl vaší současné situace nebo, pokud jste připraveni, vaše životní poslání.

Napněte své síly i sílu vůle a chopte se svého záměru naplnit své určení. Andělé vás budou podporovat a pomohou vám k úspěchu.

Afirmace: Mám sílu i odhodlání.