21.12. - 27.12.020

21.12.2020

Ano, je tu významné datum, o kterém se tolik již v minulosti mluvilo a psalo.

Pondělí 21.12.2020, den, kdy nastává v 11,03 hodin Zimní slunovrat, což znamená z hlediska astrologie vstup Slunce do znamení KOZOROHA a zároveň se setkává Jupiter se Saturnem na stejném stupni zvířetníku, na nultém stupni znamení Vodnáře.

Začíná nová epocha lidstva, Věk Vodnáře.

Zimní slunovrat znamená nejdelší noc a nejkratší den na severní polokouli a s ním začátek období zimy. Následně se bude den prodlužovat a energie Slunce zesilovat.

Energie Kozoroha nás vedou k usebrání, vnitřní pokoře a osvojení si takových vlastností jako je disciplína, trpělivost, zodpovědnost a spolehlivost. Máme pěstovat pevnou vůli, střídmost, skromnost, ukázněnost, smysl pro řád, dodržovat zákony a jednat moudře. Zvládnout strach, omezení a překážky brát jako výzvu.

S touto energií jsme byli již tento rok hodně konfrontováni, a to prostřednictvím silně obsazeného znamení Kozoroha trojicí planet Jupitera, Saturna a Pluta. Ukázalo se nám to, co znamená strach, co způsobuje manipulace, co je nepružné, zkostnatělé, co je třeba změnit, co už dosloužilo a co nefunguje jak v našich životech, tak i ve státě a ve světě. S čím je potřeba se rozloučit a ponechat to minulosti. To celé nás vede ke změně hodnot. Černá luna tvoří konjunkci s planetou Uran, co představuje nečekané revoluční zvraty a dramata.

Spojení planet Jupitera a Saturna ve Vodnáři, je spojením dvou naprosto odlišných energií. Jupiter je expanze, růst, hojnost, dobrodružství, svoboda, přehánění, zatímco Saturn představuje usebrání, stabilitu, jistoty, odříkání, moudrost, omezení. Výzvou této konstelace

pro nás je, propojit tyto energie tak, aby nám sloužili pro naše nejvyšší dobro. Hledat střed, nestranit ani jedné planetě, nýbrž osvojit si ty nejčistší energie každé z nich. Tím dojde k harmonii, souladu a duchovnímu růstu každého z nás. Je třeba spojit protiklady.

Znamení Vodnáře ukazuje na nutnost změny, na vyšší a vědomější využívání principů těchto planet v každodenním životě. Na hledání pravdy. Osvobození se od starých návyků, stereotypů, závislostí, přežitých navyklých myšlenkových programů. Rodí se nové vědomí.

Věk Vodnáře si žádá vyspělejší bytosti, které chtějí žít svobodně, aniž by museli mít nad sebou nějaké autority, kteří ji budou řídit život a rozhodovat za ně. Nyní se začneme učit přijímat zcela za sebe zodpovědnost. I původní vládce znamení Vodnáře byl Saturn, až později Uran. Je třeba si uvědomit, že svobody bez zodpovědnosti není. Máme svobodnou volbu a každý den se rozhodujeme o tom jaké vztahy tvoříme, jak se stavíme ke svému zdraví, jak hospodaříme s penězi, jaké si volíme povolání a jak ho vykonáváme. Je to zcela na nás, jsme tvůrci svého života. 

Kvadratura Marse a Pluta varuje před přehnaným prosazováním svého Ega a uplatňování manipulace. Ukazuje na nutnost změny přístupu a postoje k životu.

Především je třeba nastartovat změnu myšlení, postojů a činů. Ve Vodnáři není někdo lepší než druhý, není zde prostor k soutěživosti, přehnané ctižádosti, k hromadění majetku nebo touze po nadřazenosti, úspěchu, výkonech nebo titulech. Tvoří se ze srdce a lásky. Ctí se upřímnost a pravda. Vodnář přichází s rovností, přátelstvím a s propojováním lidí. Hledají se nová řešení, využívá se nových nápadů, objevů a postupů. Vede nás to k vědomějšímu životu a zbavení se nežádoucího lpění.

Vykročme vstříc novému lepšímu světu!

Požehnané Vánoce.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

UPŘÍMNOST- andělská moudrost vám připomíná, že každá vaše myšlenka, slovo, emoce a čin se odráží ve vaší auře. Když jste upřímní, vaše aura je průzračně jasná. Každý pak ví jak to s ním myslíte, a cítí se naprosto v bezpečí. Andělé vám navrhují, abyste se podívali do svého nitra a vyčistili ho od všech temných myšlenek a pocitů. Když jste k sobě naprosto upřímní, jste nedotknutelní a můžete být zcela otevření, neboť nemáte co skrývat. Lidé vás respektují a důvěřují vám. Když vyzařujete vibrace upřímnosti, reagují na vás i druzí s otevřeností a upřímností.

Afirmace: Myslím, mluvím i jednám upřímně.