21.9. - 27.9.020

22.09.2020

Přivítejme začátek podzimu, podzimní rovnodennost, čas, kdy Slunce vstupuje do znamení VAH, a to dne 22.9.2020 v 15,30 hodin.

Energie našeho prožívání se tedy velmi změní. Přichází energie znamení VAH, která nás povede cestou harmonie, lásky, rovnováhy a souladu. Vládnoucí planetou bude Venuše.

Hlavním tématem jsou VZTAHY. Budeme se učit v sobě vytvářet vnitřní klid, ať se děje co se děje. To bude velmi důležité v tomto měsíci i v dalších. Situace kolem nás je a bude velmi náročná, a proto nyní bude hodně záležet na tom, zda se nenecháme otrávit, zdeptat a vystrašit. Budou na nás denně útočit nějaké zprávy, informace a bude záležet na tom, jak si je přebereme a jak na ně zareagujeme. Ukazuje nám to na astrologickém nebi velmi napěťová konfigurace tzv. T-kvadratura, kterou tvoří kvadratura mezi Merkurem a Saturnem, Saturnem a Marsem, a opozice mezi Merkurem a Marsem, který je navíc ještě v konjunkci s Černou lunou.

Budeme denně svědky dalších omezujících opatřeních. Různá nařízení budou přísnější a direktivnější. Opět je ve hře strach, který bude uměle vyvoláván a využíván těmi, kterým to velmi vyhovuje. Pokud propadneme těmto temným energiím, vyvolají v nás vztek, hněv, boj, hádky, vzájemné útoky a agresi, což neprospívá ani nám samotným, našemu zdraví, ani současnému dění. Proto je velmi důležité si zachovat pozitivní mysl, a nedovolit svým myšlenkám, aby nám předkládaly negativní scénáře.

Znamení Vah nás vede cestou klidu a míru ve svém srdci, k harmonii, sounáležitosti a spolupráci. Nenechme se strhnout názory většiny, posuzujme vše s obou stran a vytvářejme si svůj názor. Mějme pochopení pro ty, co uvažují jinak než my a nic nikomu nevnucujme. Soustřeďme se na sebe a svou pohodu, vytvářejme kolem sebe milé a přátelské ovzduší. Chtějme se domluvit! Vyjednávejme a spolupracujme!

K tomu nám pomůže planeta Venuše ve Lvu, která vytvoří koncem týdne trigon na Mars a sextil na vzestupný uzel. Zmírní klima ve společnosti a vytvoří aktivní prostor pro sjednocení, semknutí, komunikaci a spolupráci lidí, kterým jde o stejnou věc.

Buďme ohleduplní. 

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

LASKAVOST - abyste byli laskaví, musíte otevřít své srdce jemným vlastnostem, jimiž jsou péče a soucítění.

Buďte laskaví sami k sobě. Mějte rozumná očekávání a nezapomeňte se náležitě ocenit. K tomu, abyste v sobě mohli pěstovat něžnou laskavost, je třeba, abyste se opatrovali a dopřáli si vše potřebné.

Kdykoliv uděláte něco pro sebe automaticky vyzařujete stejnou energii i na druhé.

Laskavost rozpouští ledové bariéry kolem lidí a navrací osobní sílu těm, kdo mají strach. Jděte k osamělým, povzbuďte plaché, přijměte mezi sebe ty, kdo se cítí izolovaní, a potěšte smutné.

Vaší odměnou bude pocit vnitřního míru, vřelosti a lásky.

Afirmace : Chovám se laskavě k sobě i k druhým.