22.3. - 28.3.2021

22.03.2021

V úterý 23.3.2021 od 19 hodin vás srdečně zvu na moji on-line přednášku "Proč tu máme  Covid?"  Více zde:  https://www.evaprokopcova.cz/prednasky/


-----------------------

Je tu začátek Jara, jsme krátce po jarní rovnodennosti a to jsou energie, které nás nutí se probudit ze zimního spánku, tak jako tomu je v přírodě. I když navenek to tak ještě nevypadá, uvnitř je cítit síla a život. Nastává čas nových záměrů, aktivit, nastolení něčeho nového v našich životech.

Můžeme se těšit z aspektu, který uzavírá Slunce v Beranu s planetou Venuší rovněž v Beranu. Energie Slunce posiluje odhodlání jít svobodně a nezávisle svou cestou a být sám/a sebou. Vědět kdo jsem a co chci, kam směřuji a nenechat se nikým zviklat ani odradit. Spojením s Venuší je tato cesta spojená s láskou ke všemu stvořenému, ohleduplná k druhým, s radostí a chutí do života. Otevírá nás spolupráci, harmonii a tvoření. Eliminuje vnitřní boj, zápas se sebou samým i s okolím. Nastoluje vnitřní klid a vyrovnanost, která podpoří všechny naše záměry, potřeby a činy. Zmírňuje napětí mezi Marsem a Merkurem, které právě v těchto dnech kulminuje

Mars, který vládne znamení Berana uzavírá v tomto týdnu trigon se Saturnem. Posiluje naši ctižádost, schopnost dokončit to, co začneme, dodržet to, co slíbíme. Díky trpělivosti a vytrvalosti uskutečníme svůj záměr.

Především nás však vede k tomu, abychom si byli vědomi každé myšlenky, a slova, které vypustíme z našich úst.

Mars se pohybuje znamením Blíženců a spojí se harmonicky se Vzestupným uzlem, rovněž v tomto znamení. Tam, kam jako lidstvo směřujeme, je k vylepšení komunikace mezi lidmi, ke kvalitě a pravdivosti sdílených informací. Sílí potřeba vědět, pochopit, protože když vím proč, lépe se ve všem zorientuji, mohu si utvořit svůj zdravý názor, a tím nepodléhat strachům,  obavám ani iluzím. Důležité je vidět realitu, svobodně projevit svůj názor a moci svobodně dýchat.

Planeta Merkur v Rybách dobře spolupracuje s Uranem, což představuje vyšší vědomí, čerpání informací z vyšších sfér, napojení, nové vhledy a nápady. Otevřeme se intuici a řiďme se jí.

Závěr týdne patří Úplňku ve Vahách. Nastává v neděli 28.3.021 ve 20,48 hodin. Hlavním tématem jsou vztahy, láska, partnerství. Je podporován již zmíněnou konstelací Slunce a Venuše, ale ve hře je i planetka Chiron. 

Úplněk dává tudíž důraz na propojení, spolupráci a toleranci mezi lidmi. Je ovšem třeba kultivovat energii Berana, která se může projevovat i svou stinnou stránkou, jako je sobectví, boj, útok, bezohlednost, násilí, soupeření, vztek a agrese.

Na druhé straně tam, kde se stále opíráme o druhé a nejsme sami sebou, přichází výzva to změnit. Nerozhodnost, nesamostatnost a přešlapování na místě nás stojí hodně energie, je třeba vědět co chci, rozhodnout se a jednat.

Nesoustřeďme pozornost na to co nejde a nefunguje, tím bychom posilovali jen svůj hněv, nespokojenost a rozladění a obírali bychom se o sílu, kterou můžeme využít pro tvorbu něčeho nového, skvělého a užitečného.

Chiron v konjunkci s Venuší a Sluncem ukazuje na zranění, která si v sobě neseme a jak s nimi umíme naložit. Týkají se lásky, vztahů, vlastní sebeúcty, ale i peněz. Mohou být prožívána velmi intenzivně, až ohnivě, což může zkomplikovat soužití dvou lidí.. Je třeba si být těchto zranění vědoma a pomocí lásky je zpracovat.

Černá luna je v pozitivním spojení s Merkurem, a dává naději, že nic není tak černé, jak se to jeví, a že porozuměním a změnou pohledu si můžeme hodně ulevit a zvládnout dramata, která prožíváme. Ukazuje na nutnost mluvit o problémech a pak může přijít pomoc.

Nezapomínejme, že jsme Tvůrci a že jsme Láskou.

Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 ROZLIŠOVÁNÍ

Rozlišovat znamená vnímat, co cítíte jako správné, nebo špatně, důvěřovat svému úsudku a jednat podle něj.

Andělé vám radí, abyste teď pohlédli na lidi a situace ve svém životě a zachovali se podle svého přirozeného vnitřního pocitu.

Naučte se rozvíjet svou intuici a požádejte anděly, ať vám pomohou rozlišovat dobré od zlého. Andělé vás budou pobízet a vést.

Budete se cítit více v bezpečí, šťastnější, silnější a budete mít ve věcech větší jasno.

Andělská moudrost vám připomíná, že správné používání rozlišovací schopnosti je nezbytné k tomu, abyste mohli dobře sloužit Vesmíru.

Afirmace: Důvěřuji své intuici.